Filter op thema

Artikel - 21 januari 2015

Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) organiseert met ondersteuning van Pharos en Movisie op donderdag 18 februari de conferentie Samenleving, een zaak van ons allemaal.

Blog - 19 januari 2015

In Vonk lijken de pleiters voor het recht van beledigen het te winnen van de verdedigers van matiging. De 'beledigingsfundamentalisten' spelen volgens Flemming Rose de tirannie in de kaart door hun 'absurde isgelijkteken tussen kwaadaardige woorden en kwaadaardige daden'.

Artikel - 19 januari 2015

"In Vonk lijken de pleiters voor het recht van beledigen het te winnen van de verdedigers van matiging: 'Satire is vreedzaam', zo stelt Flemming Rose, 'ook al kan ze bijten en steken.' De 'beledigingsfundamentalisten' spelen volgens hem de tirannie in de kaart door hun 'absurde isgelijkteken tussen kwaadaardige woorden en kwaadaardige daden'. Mijns inziens is het scherpe onderscheid tussen woorden en daden echter net zo absurd."

Artikel - 15 januari 2015

Kranten, magazines en websites staan de afgelopen week bol van verslagen en opinies over de aanslag in Parijs. Welke artikelen mag u als professional niet missen? Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft enkele tips voor relevante artikelen.

Artikel - 14 januari 2015

Kranten, magazines en websites staan de afgelopen week bol van verslagen en opinies over de aanslag in Parijs. Welke artikelen mag u als professional niet missen? Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft enkele tips voor relevante artikelen.

Artikel - 8 januari 2015

Nederlandse moslimorganisaties veroordelen stellig de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. We geven een overzicht van verschillende reacties.

Artikel - 6 januari 2015

Jaarlijks trouwen honderden Nederlandse meisjes tegen hun zin. Het kabinet stelt daarom tot en met 2017 meer geld beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Asscher van Sociale Zaken.

Artikel - 30 december 2014

Terwijl de zorgen over de economie naar de achtergrond verdwijnen, zien steeds meer Nederlanders integratie en migratie als een maatschappelijk probleem. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikel - 9 december 2014

De economische integratie van vluchtelingen stagneert. Bijna de helft van de vluchtelingen heeft geen betaalde baan en 26 procent leeft beneden de armoedegrens. Dat blijkt uit de IntegratieBarometer 2014 van VluchtelingenWerk.

Artikel - 9 december 2014

Kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren een nieuw  programma op het terrein van integratievraagstukken in Nederland. Het stimuleert en faciliteert het actuele debat en biedt concrete handvatten voor vragen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.