Filter op thema

Artikel - 28 oktober 2015

Jongeren uit etnische minderheidsgroepen blijken vaker dan Nederlandse jongeren te kampen met gedragsproblemen en psychotische ervaringen die kunnen leiden tot psychose en schizofrenie. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marcia Adriaanse, psychiater in opleiding bij de Parnassia Groep. Een interview.

Artikel - 28 oktober 2015

In de aanloop naar de Nacht van de Rechtsstaat arrangeert Kennisplatform Integratie en Samenleving een aantal vraaggesprekken over dit thema. De derde is tussen Ama Boahene en strafrechtadvocaat Gerald Roethof. Zij zetten het vergrootglas op de positie van jongeren binnen de rechtsstaat. Welke rol spelen hun houding en afkomst als ze in aanraking komen met politie en justitie?

Blog - 27 oktober 2015

‘Nee, nou niet weer over Zwarte Piet, hè?!’ Die reactie op deze blog ligt voor de hand. Maar ik wil er dit jaar tijdig bij zijn, voordat de strijd gestreden is. De pepernoten liggen per slot van rekening al sinds 1 september in de schappen. Ik vind die van de HEMA trouwens de lekkerste.

Artikel - 26 oktober 2015

Met de forse groei van het aantal vluchtelingen lijkt het verzet onder de bevolking toe te nemen. Ook in de jaren negentig ontving Nederland bijna 40 duizend vluchtelingen per jaar, zat de politiek met de handen in het haar en was een deel van de burgers boos. Wat is het verschil tussen toen en nu?

Artikel - 23 oktober 2015

Zo’n vijftig wijkagenten, zorgprofessionals, jongerenwerkers, professionals uit het onderwijs, ambtenaren en onderzoekers verzamelen zich in De Doelen in Rotterdam. Ze zijn aanwezig voor een seminar over preventie en aanpak van radicalisering, georganiseerd door Gemeente.nu. Een impressie.

Artikel - 21 oktober 2015

Na een langer verblijf in Nederland verbetert de leefsituatie van Poolse arbeidsmigranten. Dat blijkt uit onderzoek van zelfstandig onderzoeker Suzanne Wolf, in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Veel Polen slagen er in om een betere baan te krijgen.

Blog - 20 oktober 2015

De duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten zoeken in de West-Europese landen onderdak, veiligheid en vrijheid. Naar aanleiding daarvan is een hevig debat losgebroken over de vraag hoe deze mensen opgevangen zouden moeten worden. De vluchtelingen weten bij aankomst in ons land in elk geval één wens gerealiseerd en dat is die van de veiligheid. Maar hoe zit het met de ook zo gewenste vrijheid?

Artikel - 20 oktober 2015

Specifiek beleid voor migrantendoelgroepen is afgeschaft. Maar hoe werk je als gemeente, migrantenorganisatie en maatschappelijk organisatie dan samen in het nieuwe speelveld en kom je tot beleid dat werkt voor alle groepen? Die vraag stond centraal tijdens het kennisatelier - een denktankdag - van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Artikel - 20 oktober 2015

Ruim 17.000 mensen vroegen tot september 2015 in Nederland asiel aan. Onder hen een grote groep Syriërs en Eritreeërs. Zodra zij een vluchtelingenstatus hebben en er huisvesting is, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg van deze nieuwkomers. We spreken hierover met Bram Tuk van expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos.

Artikel - 19 oktober 2015

Veel onderzoek richt zich op waarom en hoe jongeren ontvankelijk worden voor radicalisering. Een nieuwe studie van de UvA en VU legt de nadruk op de andere kant van de medaille: wat maakt Nederlanders weerbaar tegen extremistische boodschappen?