Filter op thema

Artikel - 19 mei 2015

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco Apeldoorn wil 'duurzame verbindingen’ tussen jongerenwerkers en ouders van moslimjongeren tot stand brengen. Pijnlijke onderwerpen als radicalisering moeten bij de aanpak Radicaal Anders op tafel komen. Een gesprek met directeur Hans Stalknecht.

Blog - 13 mei 2015

Onlangs werd ik uitgenodigd om Nederland te vertegenwoordigen tijdens een internationaal leiderschapsprogramma in Amerika. Een van de hoogtepunten vormde mijn bezoek aan Washington, in het bijzonder het moment dat ik op de trappen van het Lincoln Memorial stond. De plek waar Martin Luther King zijn beroemde speech 'I have a dream' hield.

Artikel - 13 mei 2015

Wat zijn de succesfactoren van peer-educatie bij het doorbreken van taboes? Pleitbezorger van de peer-methode Hilde Bakker (Movisie) vertelt over het nut van 'het leren van gelijken'.

Artikel - 4 mei 2015

Een polariserende omgeving draagt er bij Nederlandse jongeren met een Marokkaanse en Turkse achtergrond toe bij dat ze zich meer terugtrekken in de eigen groep en een positievere houding ontwikkelen ten opzichte van geweld om de groep te beschermen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Artikel - 4 mei 2015

Zogenoemde ‘kleurrijke sociale ondernemingen’ bieden nieuwe kansen om de werkloosheid onder migranten effectief aan te pakken. Wie zijn deze sociale ondernemers en hoe kunnen ze hun potentieel ten volle benutten?

Blog - 1 mei 2015

Sociale stabiliteit is echt zo’n begrip waar je cynisch over kan doen: ‘ben je ook zo sociaal stabiel?’ Een beleidsbegrip dat al gauw verkeerd wordt begrepen. Een papieren werkelijkheid die clasht met rauwe alledaagsheid van de straat. ‘Sociaal stabiel? Dream on.’

Artikel - 28 april 2015

Polen en Bulgaren in Nederland voelen zich steeds vaker gediscrimineerd. De ervaren discriminatie neemt toe naarmate ze langer hier verblijven. Dat blijkt uit een rapport van het SCP. Petra Snelders van Movisie reageert.

Blog - 28 april 2015

Jongeren hebben in Nederland de mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Toch moeten we erkennen dat sommigen door verschillende religieuze en etnische achtergronden niet altijd hun plek weten te vinden in onze samenleving. Deze jongeren bevinden zich tussen ‘twee werelden’ of ‘twee culturen’ in.

Artikel - 21 april 2015

'Als er een moment is dat we kennis van jullie platform nodig hebben, dan is het nu.’ Aan het woord is een van de tweehonderd professionals van gemeenten, maatschappelijke organisaties en politiek. Ze zijn aanwezig in Den Haag bij de presentatie van het nieuwe programma. Een impressie van de dag.

Artikel - 20 april 2015

Mantelzorgers van niet-westerse herkomst lopen meer risico op overbelasting dan Nederlandse mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.