Filter op thema

Artikel - 28 september 2017

Discriminatie schaadt mens en maatschappij. In Nederland wordt er daarom veel gedaan om discriminatie te verminderen en te voorkomen. Maar welke aanpak is effectief? Kom ook naar het KIS-symposium Wat werkt tegen discriminatie? op donderdag 2 november in Den Haag.

Artikel - 26 september 2017

Veel jongeren met een migratieachtergrond hebben een gebrekkige financiële opvoeding gehad en belanden daardoor in de schulden. Om hen te helpen heeft KIS een peertraining ontwikkeld die dit najaar van start gaat.

Artikel - 25 september 2017

Sommige migrantenjongeren op het mbo stoppen met hun opleiding of stage. Niet omdat zij dat werkelijk willen, maar omdat ze onvoldoende kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen. De weerbaarheidstraining This is Me! biedt deze jongeren uitkomst. 

Artikel - 22 september 2017

Het welkomstbeleid voor EU-migranten zou hoger op de agenda moeten bij meer gemeenten, ze wonen niet alleen in de grote steden. Goede hulp en informatievoorziening is niet alleen beter voor deze nieuwkomers, maar uiteindelijk ook voor gemeenten zelf.

Artikel - 19 september 2017

Het idee van een vaststaande nationale cultuur waar iedereen, van welke afkomst dan ook, trouw aan moet zijn, moeten we loslaten. Ook in de opvoeding. We moeten onze kinderen leren omgaan met een diverse samenleving. Dat stelt Trees Pels in haar lezing als scheidend hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad.

Artikel - 31 augustus 2017

Waarom vinden de circa twintigduizend Eritrese nieuwkomers zo moeizaam hun weg in Nederland? Om daar meer zicht op te krijgen en beleidsmakers, welzijnswerkers en vrijwilligers te voorzien van advies, schreef KIS met hulp van onderzoekers van PreciesAdvies een handreiking. ‘Langs de Nederlandse meetlat worden Eritreeërs al snel beschuldigd van passiviteit en gebrek aan daadkracht.’

Artikel - 30 augustus 2017

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan de Iraans-Nederlandse schrijver, acteur en muzikant Saman Amini (28). Hij is een crowdfundingsactie begonnen voor het filmproject A kiss. Daarin staat het leven van kinderen in Nederlandse azc’s verrassend echt centraal. 

Artikel - 30 augustus 2017

Werken aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Dat is de kern van de PiëzoMethodiek.

Blog - 30 augustus 2017

Kinderen met 'gemengde' ouders worden op dezelfde hoop gegooid als kinderen met een migratieachtergrond, aldus recent onderzoek. Als ‘witte’ moeder van gemengde kinderen valt me op wat de gevolgen zijn als je in een bepaalde categorie wordt ingedeeld. Een subtiel maar sluipend proces dat maakt dat mijn Nederlandse kinderen zeggen: ‘Ik ben geen Nederlander.’

Artikel - 30 augustus 2017

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken. KIS organiseert op 30 oktober een conferentie hierover.