Filter op thema

Artikel - 17 mei 2017

Zwart en zelfbewust. De winnaars van de Decade Innovation Award, een nieuwe prijs om anti-zwart racisme en vooroordelen op basis van huidskleur tegen te gaan, zijn er meer dan klaar voor om stereotypen te doorbreken en nuance te verspreiden. 

Blog - 17 mei 2017

Buitenlander, Mohammedaan, vreemdeling, eerste, tweede en zelfs derde generatie gastarbeider, immigrant, allochtoon, nieuwe Nederlander, asielzoeker, statushouder. Om de zoveel jaar schaffen we weer een label af en introduceren we weer een nieuwe label. Het huidige label luidt 'met een migratieachtergrond'.

Artikel - 16 mei 2017

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van jongeren in Nederland. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen. Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

Artikel - 4 mei 2017

Met de herdenking op 4 mei heeft Beike Steinbach weinig, 'wij Sinti herdenken iedere dag onze doden'. Van haar familie kwam alleen haar moeder, oom en tante terug uit de kampen. Nu komt Steinbach nog steeds mensen tegen die niet weten dat ook Sinti en Roma werden vervolgd

Blog - 2 mei 2017

Vluchtelingen zijn overlevers en met een klein steuntje in de rug zijn zij vaak in staat om in zeer korte tijd een nieuw leven op te bouwen. Dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben mensen nodig die hun kracht onderkennen, voorbij dominante beelden kijken en hen ruimte geven voor een nieuwe start.

 

Artikel - 2 mei 2017

Meestal gaat integratie over de vraag hoe migranten en hun nakomelingen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Maar integratie vraagt ook iets van de ontvangende groep. Journalist Dennis l’Ami gaat op onderzoek uit in Montfoort.

Artikel - 1 mei 2017

Hoe kunnen professionals voorkomen dat iemand radicaliseert? En hoe kunnen zij bovendien van elkaars aanpak leren? In een nieuwe publicatie beschrijft KIS vier nieuwe inspirerende praktijkaanpakken die worden ingezet om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. 

Artikel - 1 mei 2017

Van het in kaart brengen van de begeleidingstrajecten van statushouders in vijf gemeenten tot een praktische gids met tools om wijkteams 'diversiteitsproof' te maken: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.

Artikel - 19 april 2017

Gemeente zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat invullen, verschilt per gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt vijf inspirerende voorbeelden van gemeenten in kaart en komt daarmee tegemoet aan de wens van gemeenten om ervaringen te delen.

Artikel - 18 april 2017

Aandacht daar gaat het om. In de wijk, op school. Jongeren willen gewoon gehoord worden, zegt docent Karim Amghar. Hij en voormalig uitreiziger Engin Baydar pleiten voor een bredere aanpak om radicalisering te voorkomen. ‘Het zijn gefrustreerde jongeren.'