Filter op thema

Artikel - 15 maart 2018

Veel vluchtelingen hebben weinig informatie gekregen over seksuele gezondheid in hun land van herkomst en zijn onvoldoende bekend met de situatie in Nederland. Daarom heeft Rutgers, het kenniscentrum over seksualiteit, Zanzu.nl gelanceerd. 

Artikel - 15 maart 2018

Voor asielzoekers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, kan het lastig zijn om tijdens de asielprocedure open en gedetailleerd hun verhaal te vertellen. Om LHBT-asielzoekers hierin te ondersteunen ontwikkelde KIS een nieuwe methodiek voor vrijwilligers en (sociaal) professionals.

Artikel - 14 maart 2018

Vrijwel meteen is het duidelijk: de hulpverleners die aanwezig zijn bij het congres over psychotrauma bij migranten en vluchtelingen hunkeren naar kennis. Zij worstelen met vragen als: hoe herken je psychotrauma bij cliënten met een migratieachtergrond? Hoe lang laat je ouders en kinderen wennen aan het nieuwe thuisland voordat je hulp inschakelt?

Artikel - 14 maart 2018

Zorg voor een kwaliteitskader moskeeonderwijs, waarin pedagogische randvoorwaarden staan en dat een verbinding legt met de samenleving. Daarvoor pleit Ahmed Hamdi, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut.

Artikel - 14 maart 2018

Hoe bouw je een nieuw leven op in een vreemd land? Wie weet dat beter dan mensen die dat al een keer hebben moeten doen. De recente groep vluchtelingen evenals beleidsmakers en sociale professionals kunnen veel leren van de nieuwkomers die al eerder naar ons land zijn gekomen. Hoe vonden zij hun weg en welke tips kunnen zij geven?

Artikel - 8 maart 2018

Welke knelpunten ondervinden organisaties bij het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld? En wat is er nodig om dit te verbeteren? Daarover spraken experts, hulpverleners en beleidsontwikkelaars tijdens een expertmeeting. Een belangrijk knelpunt: het tekort aan plekken bij de vrouwenopvang.

Blog - 6 maart 2018

Een paar maanden geleden was ik bij de Antwerpse vreemdelingendienst om mezelf als inwoner van de stad te laten inschrijven. Ik moest een gezondheidsverklaring en een verklaring van goed gedrag meenemen. In de rij stond ik tussen Turken, Syriërs, Congolezen, Nigerianen en Albanezen.

Artikel - 1 maart 2018

Van vooruitblikken op de trends van 2018 tot het aanpakken van discriminatie in de klas. Dit is in februari het best gelezen op deze website.

Blog - 1 maart 2018

Uitzendbureaus willen verplichte cursussen om ervoor te zorgen dat medewerkers niet langer discrimineren. De branche neemt daarmee zelf haar verantwoordelijkheid. Een belangrijke stap, dus complimenten zijn hier zeker op zijn plaats. Maar de grote vraag is hoe effectief de aanpak wordt. Want wat bij de een werkt, werkt vaak niet bij de ander.

Artikel - 28 februari 2018

Het systeem van zorgtoeslagen, naheffingen en eigen risico is dusdanig complex dat nieuwkomers snel schulden maken. De geldzorgen die dan ontstaan, kunnen de verdere integratie van statushouders in de weg staan.