Filter op thema

Artikel - 14 april 2017

Voor het KIS-jaarbericht 2016 schreef Hans Boutellier van Verwey-Jonker Instituut wederom een ‘Bericht aan de minister’. Daarin schetst hij een beeld van een samenleving die naarstig op zoek is naar orde en samenhang. In zijn reactie zegt Bernard ter Haar (ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) dat we daarvoor de ontevredenen weer binnen boord moeten halen. 

Artikel - 12 april 2017

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid, maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De Buurtmonitor Integratie, zeker in zijn vernieuwde vorm, biedt oplossing.

Blog - 11 april 2017

Wederkerigheid is het cement van een samenleving. Dit principe gaat verder dan gedeelde waarden en gemeenschappelijke belangen. De basisgedachte is dat samenleven vooral ook een deal is: het gaat om geven, ontvangen, teruggeven en zo verder. Maar dat principe zit heel diep weggestopt.

Artikel - 7 april 2017

Wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal. Knelpunten zijn onder andere onbekendheid met wijkteams en drempels om naar die teams toe te gaan. En als de bewoners wel worden bereikt, blijkt er niet altijd een ‘goede match’ te zijn. ‘Wijkteams zouden diversiteitsproof werken meer moeten zien als businesscase.’

Artikel - 6 april 2017

Met harde woorden uit Ankara en beelden van woedende Turkse Nederlanders bij het consulaat in Rotterdam ligt de Turks-Nederlandse gemeenschap opnieuw onder een vergrootglas. Journalisten en experts met een Turkse achtergrond waarschuwen voor verkeerde conclusies. ‘Er is niet één gemeenschap.’

Artikel - 31 maart 2017

Van ons onderzoek naar de integratie van Eritrese vluchtelingen tot een interview met de beste burgemeester ter wereld: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.

Artikel - 27 maart 2017

Burgemeester Bart Somers van Mechelen is kort geleden benoemd tot de beste burgemeester ter wereld. Somers is in het bijzonder geliefd door zijn integratiebeleid. ‘Niet je afkomst, maar je toekomst telt’. Wat is de sleutel tot zijn succes en wat kunnen we van hem leren?

Artikel - 27 maart 2017

<p>Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe kunnen burgerinitiatieven meer inclusief zijn? We delen tips in een animatie.</p>

Artikel - 27 maart 2017

In dit overzicht zijn verschillende interventies opgenomen. Deze staan allemaal ook in een databank, zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie en hebben de stempel ‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’.

Blog - 27 maart 2017

Vorig jaar interviewde ik Regillio Vaarnold voor een artikel op De Correspondent over de vraag hoe om te gaan met het Nederlandse koloniale verleden. Vaarnold zoekt het vooral in het onderwijzen van de jonge generaties.