Filter op thema

Blog - 6 juli 2017

De participatieverklaring die nieuwkomers sinds juli verplicht moeten ondertekenen, krijgt veel kritiek. Het zou haaks staan op gelijkwaardigheid en in strijd met fundamentele waarden. Ik zie juist dat de participatieverklaring kansen geeft voor gelijkwaardig burgerschap.

Artikel - 6 juli 2017

Hoe versterken gemeenten de sociale binding om polarisatie tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan? KIS organiseerde in samenwerking met gemeente Utrecht een kennisatelier met gemeenten en maatschappelijke organisaties om antwood te vinden op die vraag.

Artikel - 5 juli 2017

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak in armoede op als hun leeftijdgenoten met een Nederlandse achtergrond. Dat komt naar voren uit onderzoek van KIS. Voor deze kinderen is ander, specifiek beleid nodig.

Artikel - 4 juli 2017

Twaalf werkgevers, onder wie Reclassering Nederland, ondertekenden in juni het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf. ‘Te lang hebben we dit onderschat, diversiteit gaat niet van zelf’, aldus ondertekenaar Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland.

Artikel - 30 juni 2017

Van een blog over parttime meedoen aan de ramadan tot het bespreken van stagediscriminatie met studenten en een duurzame match maken tussen vluchteling en werkgever: dit is in juni het best gelezen.

Blog - 30 juni 2017

1 juli is Keti Koti: een jaarlijkse feestdag waarop de afschaffing van de Nederlandse slavernij wordt herdacht en gevierd. Hier moet aandacht voor blijven, vindt journalist Amanda van Schaik, die een Surinaamse moeder heeft. 'Keti Koti maakt me bewust van waar ik vandaan kom.'

Artikel - 30 juni 2017

Om psychische en gedragsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren, zet de gemeente Nijmegen een tweedelijns jeugdspecialist in op alle basisscholen en speciaal (basis)onderwijs. Hij of zij kijkt mee in de klas, observeert, voert korte, oplossingsgerichte interventies uit en begeleidt families.

Artikel - 29 juni 2017

Nederlanders zijn zich meer bewust van discriminatie in vergelijking met andere Europese landen. De meerderheid vindt discriminatie verwerpelijk. Maar er is ook scepsis. Velen vinden dat te snel de ‘discriminatiekaart wordt getrokken’. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP. Hanneke Felten van Movisie reageert.

Artikel - 28 juni 2017

Bertjan Doosje is bijzonder hoogleraar Radicalisering aan de UvA. Doosje en co leveren met hun onderzoek belangrijke bouwstenen die helpen om greep te krijgen op het fenomeen radicalisering. Hoe kunnen we het tegengaan en nog beter: hoe kunnen we radicalisering tijdig signaleren?

 

Artikel - 23 juni 2017

Soennitische moslims zijn niet de enigen die vasten. Enig graafwerk leert dat zo ongeveer elke spirituele richting een vorm van onthouding kent. Vasten blijkt een oeroude, universele traditie, die overigens ook om gezondheidsredenen wordt gedaan.