Filter op thema

Artikel - 18 januari 2018

Vrouwen met een migratieachtergrond komen sneller in een afhankelijke relatie en rechtspositie terecht. Dat maakt hen bijvoorbeeld vatbaarder voor huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of isolatie. Op dit gebied is er veel wetenschappelijk onderzoek verricht, maar hoe vertaal je dit naar de praktijk?

Artikel - 15 januari 2018

Nieuwe romans waarin de migratiemotieven en ervaringen van nieuwkomers in het Westen worden beschreven. Voormalig UAF-medewerker Erik van den Bergh selecteert er 6 voor je.

Artikel - 12 januari 2018

Hoe richt je vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen zo in dat het daadwerkelijk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot? De nieuwe handreiking van KIS ‘Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen beantwoord deze vragen en meer. 

Artikel - 8 januari 2018

Binnen de hulpverlening blijkt praten over seksuele - en genderdiversiteit nog niet vanzelfsprekend te zijn. Om daar meer inzicht in te krijgen is KIS op zoek naar hulpverleners die geïnterviewd willen worden over toegankelijke hulpverlening voor LHBT-cliënten. 

Artikel - 19 december 2017

Het idee dat veel Nederlanders, zowel voor - als tegenstanders, een fel standpunt innemen over de diverse samenleving blijkt onwaar. KIS-onderzoekers spraken intensief met een dwarsdoorsnede van de bevolking. Lees de belangrijkste conclusies uit de publicatie Bezorgdheid en Veerkracht.

Blog - 18 december 2017

De komst vluchtelingen heeft geleid tot negatieve, maar ook veel positieve energie in onze samenleving. Zo zijn er talloze nieuwe initiatieven ontstaan die zich inzetten voor nieuwkomers. Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren omzetten in duurzame vormen van sociale verbinding en inclusie?

Artikel - 18 december 2017

Wat zijn de rechten en plichten van asielzoekers en erkende vluchtelingen in Nederland? Krijgen ze bijvoorbeeld voorrang op een woning? En op welke uitkeringen hebben vluchtelingen recht? KIS geeft de antwoorden in een nieuwe factsheet. We lichten er hier vijf uit.

Artikel - 17 december 2017

2017 was het jaar van verkiezingen, integratie van vluchtelingen, weerstand en tegenactie. Acht experts op integratie en diversiteit leggen het vergrootglas op een bewogen jaar en blikken vooruit op 2018.

Blog - 8 december 2017

Vorige week was ik op een plek die niemand echt toebehoort: het Eleonas vluchtelingenkamp in Athene. Ik was in Griekenland om een training voor de ondersteuning van LHBT-vluchtelingen te geven. Deze vluchtelingen zijn uit hun land vertrokken omdat ze daar gediscrimineerd of vervolgd worden vanwege hun geaardheid.

Artikel - 8 december 2017

Voor veel wijkteams en gemeenten is het een uitdaging om effectief om te gaan met diversiteit. KIS wijdde onlangs een conferentie aan dit onderwerp. Lees hier over de kennis, ervaringen en best practices die onderzoekers en professionals met elkaar uitwisselden.