Filter op thema

Blog - 22 maart 2017

Radicalisering is gevaarlijk. Het tast het vertrouwen in de samenleving aan en het heeft een negatief effect op het integratieproces. Het is een urgent probleem, daarom pleit onderzoeker Jolijn Broekhuizen voor vroegtijdig ingrijpen. Voor dat het te laat is.

Artikel - 21 maart 2017

3.2 seconden. Dat is de tijd die je nodig hebt om een oordeel te vellen over iemand. Maar wat gebeurt er als je langer de tijd neemt? In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie leggen wij vier vragen voor aan grafisch ontwerper Peter Jonker die samen met vrienden de video Omarm het Verschil maakte.

Artikel - 16 maart 2017

Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland en het aantal Eritrese statushouders zal de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

Artikel - 16 maart 2017

Racisme, islamfobie en antisemitisme: discriminatie op basis van etniciteit, religie en huidskleur is de afgelopen jaren stevig op de agenda gezet. Dankzij activisten, filmmakers, academici en politici komt steeds meer draagvlak voor de vraag: hoe zorgen we voor minder discriminatie? Praat hierover mee op 14 april.

Artikel - 16 maart 2017

Op dinsdag 11 april 2017 organiseert Kennisplatform Integratie & Samenleving haar jaarbijeenkomst ‘Van polarisatie naar wederkerigheid, oftewel: let’s deal with it!'.

 

Artikel - 14 maart 2017

Het trainen van jongerenwerkers die op hun beurt jongeren met een migratieachtergrond trainen. Dat is wat Jamila Achahchah van Movisie/Kennisplatform Integratie & Samenleving doet bij This is Me!. Bij dit project staat het versterken van de identiteit en de weerbaarheid van jongeren centraal. We namen een kijkje bij een training.

Artikel - 9 maart 2017

Hoe groot is het ongemak van onze docenten voor de klas? Hoe diversiteitsensitief is het curriculum van onze opleidingen?  Wat vinden de studenten van het leerklimaat? Het zijn vragen waar het hoger onderwijs in Nederland al langer mee worstelt. Het e-handboek ‘Diversity sensitive instructional design' biedt een praktische leidraad voor opleidingscoördinatoren.

Blog - 2 maart 2017

Opgroeien in het tijdperk-Halsema was een feest van herkenning voor mij als jong meisje met hoogopgeleide ouders en een sterke politieke afwijking naar links. Wat een voorbeeld. Een vrouwelijke partijleider, in de Tweede Kamer, met dezelfde ideeën. Toen ze opstapte bleken de alternatieven ver te zoeken.

Artikel - 28 februari 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin 2016 dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is DIAMANT van stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Dit is één van de bestaande methoden om de identiteit van jongeren te versterken.

Blog - 28 februari 2017

Ik ben zeven als ik na een balletuitvoering mijn ouders niet gelijk terug kan vinden in de mensenmassa. Zoals dat wel vaker gaat op die leeftijd bij gevoelens van onmacht, begin ik te huilen. Een oude vrouw die er lief uitziet komt naar me toe. ‘Hoe zien je ouders eruit?’ vraagt ze me. ‘Dan help ik je met zoeken.’