Filter op thema

Artikel - 21 februari 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin dit jaar dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Enkele van deze interventies zijn versterkt en overdraagbaar gemaakt zodat ook anderen ze kunnen gebruiken. Een daarvan is de netwerkmethode Bondgenoten van de politie. We spreken met Rachid Habchi van Politie Midden Nederland.

Artikel - 16 februari 2017

De Decade Innovation Award zoekt uitdagende ideeën die bewustwording over anti-zwart racisme vergroten en vooroordelen tegengaan. Maak kennis met jurylid dhr. Weerwind, burgemeester in Almere.

Artikel - 16 februari 2017

Het pendelen tussen twee culturen, de voortdurende dubbele boodschap, de slechte communicatie thuis. Een opeenstapeling van factoren zorgt dat Turks-Nederlandse meiden vaker met emotionele problemen kampen. Dat staat in het nieuw onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. ‘Opvallend is dat er nauwelijks verschil is tussen de generaties’, signaleert systeemtherapeut Gül Yayla.

Artikel - 14 februari 2017

Het gaat over aanslagen, over een minuut stilte, over migratie-achtergrond en Nederlandse achtergrond, over extreme opvattingen. Docenten in het hbo worstelen dagelijks met allerlei lastige maatschappelijke kwesties. Het ongemak voor de klas is groot, blijkt uit het verkennende onderzoek ‘Maatschappelijke Spanningen in het hoger onderwijs, hoe gaan we daar mee om’ van Hogeschool Utrecht (HU) en Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Blog - 7 februari 2017

De aanpak van de werkloosheid van migrantenjongeren faalt. Wees alert op vooroordelen, dat kan hen aan een baan helpen.

Artikel - 7 februari 2017

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zo snel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zien zich voor die taak gesteld. Maar hoe doen ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat dit werkt? En welke aanpak – interventie – gebruik je eigenlijk? Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde daarvoor een interventiewijzer.

Artikel - 6 februari 2017

De Decade Innovation Award zoekt uitdagende ideeën die bewustwording over anti-zwart racisme vergroten en vooroordelen tegengaan. Tot 15 februari kan iedereen zijn of haar idee indienen en kans maken op de publieks- of juryprijs. Maak kennis met jurylid Shay Kreuger.

Blog - 30 januari 2017

In mijn projecten vraag ik vaak aan vluchtelingen waar zij behoefte aan hebben. Aan welke steun. De antwoorden komen in grote lijnen neer op: doe gewoon normaal. Voelt het niet als normaal, dan kan dit lang negatieve gevolgen hebben. Vooral als een ‘normale’ omgang in de beginperiode mist.

Blog - 25 januari 2017

Een van de commentaren op de oorzaken van de winst van Donald Trump was dat de democraten druk bezig waren met de vraag over de noodzaak van het hebben van ‘genderneutrale’ toiletten, maar dat ze zich niets gelegen hadden laten liggen aan de deplorabele toestand van de mensen in gebieden die door industrie en overheid in de steek waren gelaten.

Artikel - 24 januari 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin dit jaar dertien praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een daarvan is Vechten voor Vrede. We spreken met Marianne Vorthoren van SPIOR hierover.