Filter op thema

Artikel - 23 juni 2017

Hoe help je islamitische moeders om hun kinderen weerbaar op te voeden tegen radicalisering? De aanpak Weerbaar opvoeden tegen radicalisering van stichting Attanmia biedt uitkomst. Dat blijkt uit de beschrijving, onderbouwing en prakijkevaluatie die KIS uitvoerde. 

Blog - 22 juni 2017

Moslims sluiten binnenkort de vastenmaand ramadan af met het Suikerfeest. Geen feest waar grote hoeveelheden suiker worden genuttigd, al doet de naam anders vermoeden. Waarom noemen we het dan toch Suikerfeest? Tijd voor een andere naam. 

Blog - 20 juni 2017

Het is ramadan. En voor het eerst doe ik als niet-moslim eraan mee. Ik vast twee dagen per week, op dinsdag en donderdag. Ik doe dit uit solidariteit met mijn 12-jarige zoon die als kind uit een gemengd huwelijk zich sterk verbonden voelt met zijn Afghaanse familie.

Artikel - 13 juni 2017

Sluit het aanbod van woonvormen en zorg voor ouderen met een migratieachtergrond goed aan bij hun behoeften? En hoe kunnen initiatiefnemers worden geholpen bij de problemen waartegen zij aanlopen? KIS organiseerde onlangs samen met enkele andere partijen een kennisatelier rond dit thema. 

Artikel - 13 juni 2017

Dertig tot veertig procent van de geradicaliseerde eenlingen die tot een aanslag komt, heeft psychische problemen. Ggz-hulpverleners spelen daarom in potentie een belangrijke rol bij de vroegtijdige signalering van radicalisering. De training Werken met Solistische Dreigers in de Zorg kan hen hierbij ondersteunen.

Artikel - 13 juni 2017

Hoe bevorder je de arbeidsparticpatie van statushouders? Op uitnodiging van K!X Works kwamen onlangs ruim vijftig professionals van gemeenten, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bijeen om kennis uit te wisselen. Lees hier het verslag.

Artikel - 13 juni 2017

Mbo-studenten met een migratieachtergrond hebben regelmatig te maken met stagediscriminatie. Wat kun je hier als onderwijsprofessional tegen doen? KIS intensiveert vanaf september het aanbod van de Startbijeenkomst stagediscriminatie.

Blog - 2 juni 2017

Ook in teams van docenten en andere professionals bestaat er wij-zij-denken en discriminatie. Om dat tegen te gaan, is het volgens KIS-programmaleider Annemarie van Hinsberg hoog tijd dat teams tot een gedeelde visie komen over wat wel en niet acceptabel is.

Artikel - 1 juni 2017

Het boek Hallo witte mensen van Anousha Nzume deed nogal wat stof opwaaien. Journalist Dennis l’Ami vraagt zich af waarom het zo moeilijk te erkennen is dat de Nederlandse geschiedenis en samenleving racistische trekken kent. Hij praat erover met leerlingen van een vmbo.

Artikel - 1 juni 2017

Artikelen over vluchtelingen zijn afgelopen maand veel gelezen: van het ondersteunen van werkgevers bij het aannemen van statushouders tot een reportage in Montfoort over hoe inwoners zich aanpassen als Syrische buren naast hen komen wonen.