Filter op thema

Artikel - 1 mei 2017

Hoe kunnen professionals voorkomen dat iemand radicaliseert? En hoe kunnen zij bovendien van elkaars aanpak leren? In een nieuwe publicatie beschrijft KIS vier nieuwe inspirerende praktijkaanpakken die worden ingezet om radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. 

Artikel - 1 mei 2017

Van het in kaart brengen van de begeleidingstrajecten van statushouders in vijf gemeenten tot een praktische gids met tools om wijkteams 'diversiteitsproof' te maken: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.

Artikel - 19 april 2017

Gemeente zijn via de Participatiewet verantwoordelijk voor de ondersteuning van statushouders bij het vinden van werk. Hoe ze dat invullen, verschilt per gemeente. Kennisplatform Integratie & Samenleving brengt vijf inspirerende voorbeelden van gemeenten in kaart en komt daarmee tegemoet aan de wens van gemeenten om ervaringen te delen.

Artikel - 18 april 2017

Aandacht daar gaat het om. In de wijk, op school. Jongeren willen gewoon gehoord worden, zegt docent Karim Amghar. Hij en voormalig uitreiziger Engin Baydar pleiten voor een bredere aanpak om radicalisering te voorkomen. ‘Het zijn gefrustreerde jongeren.'

Artikel - 14 april 2017

Voor het KIS-jaarbericht 2016 schreef Hans Boutellier van Verwey-Jonker Instituut wederom een ‘Bericht aan de minister’. Daarin schetst hij een beeld van een samenleving die naarstig op zoek is naar orde en samenhang. In zijn reactie zegt Bernard ter Haar (ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid) dat we daarvoor de ontevredenen weer binnen boord moeten halen. 

Artikel - 12 april 2017

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het integratiebeleid, maar moesten het tot voor kort doen met globale cijfers die de lokale situatie onvoldoende in beeld brachten. De Buurtmonitor Integratie, zeker in zijn vernieuwde vorm, biedt oplossing.

Blog - 11 april 2017

Wederkerigheid is het cement van een samenleving. Dit principe gaat verder dan gedeelde waarden en gemeenschappelijke belangen. De basisgedachte is dat samenleven vooral ook een deal is: het gaat om geven, ontvangen, teruggeven en zo verder. Maar dat principe zit heel diep weggestopt.

Artikel - 7 april 2017

Wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal. Knelpunten zijn onder andere onbekendheid met wijkteams en drempels om naar die teams toe te gaan. En als de bewoners wel worden bereikt, blijkt er niet altijd een ‘goede match’ te zijn. ‘Wijkteams zouden diversiteitsproof werken meer moeten zien als businesscase.’

Artikel - 6 april 2017

Met harde woorden uit Ankara en beelden van woedende Turkse Nederlanders bij het consulaat in Rotterdam ligt de Turks-Nederlandse gemeenschap opnieuw onder een vergrootglas. Journalisten en experts met een Turkse achtergrond waarschuwen voor verkeerde conclusies. ‘Er is niet één gemeenschap.’

Artikel - 31 maart 2017

Van ons onderzoek naar de integratie van Eritrese vluchtelingen tot een interview met de beste burgemeester ter wereld: dit zijn de best gelezen stukken van de maand.