Filter op thema

Artikel - 27 maart 2017

Burgemeester Bart Somers van Mechelen is kort geleden benoemd tot de beste burgemeester ter wereld. Somers is in het bijzonder geliefd door zijn integratiebeleid. ‘Niet je afkomst, maar je toekomst telt’. Wat is de sleutel tot zijn succes en wat kunnen we van hem leren?

Artikel - 27 maart 2017

Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe kunnen burgerinitiatieven meer inclusief zijn? We delen tips in een animatie.

Artikel - 27 maart 2017

In dit overzicht zijn verschillende interventies opgenomen. Deze staan allemaal ook in een databank, zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie en hebben de stempel ‘goed beschreven’ of ‘goed onderbouwd’.

Blog - 27 maart 2017

Vorig jaar interviewde ik Regillio Vaarnold voor een artikel op De Correspondent over de vraag hoe om te gaan met het Nederlandse koloniale verleden. Vaarnold zoekt het vooral in het onderwijzen van de jonge generaties.

Blog - 22 maart 2017

Radicalisering is gevaarlijk. Het tast het vertrouwen in de samenleving aan en het heeft een negatief effect op het integratieproces. Het is een urgent probleem, daarom pleit onderzoeker Jolijn Broekhuizen voor vroegtijdig ingrijpen. Voor dat het te laat is.

Artikel - 21 maart 2017

3.2 seconden. Dat is de tijd die je nodig hebt om een oordeel te vellen over iemand. Maar wat gebeurt er als je langer de tijd neemt? In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie leggen wij vier vragen voor aan grafisch ontwerper Peter Jonker die samen met vrienden de video Omarm het Verschil maakte.

Artikel - 16 maart 2017

Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland en het aantal Eritrese statushouders zal de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

Artikel - 16 maart 2017

Racisme, islamfobie en antisemitisme: discriminatie op basis van etniciteit, religie en huidskleur is de afgelopen jaren stevig op de agenda gezet. Dankzij activisten, filmmakers, academici en politici komt steeds meer draagvlak voor de vraag: hoe zorgen we voor minder discriminatie? Praat hierover mee op 14 april.

Artikel - 16 maart 2017

Op dinsdag 11 april 2017 organiseert Kennisplatform Integratie & Samenleving haar jaarbijeenkomst ‘Van polarisatie naar wederkerigheid, oftewel: let’s deal with it!'.

 

Artikel - 14 maart 2017

Het trainen van jongerenwerkers die op hun beurt jongeren met een migratieachtergrond trainen. Dat is wat Jamila Achahchah van Movisie/Kennisplatform Integratie & Samenleving doet bij This is Me!. Bij dit project staat het versterken van de identiteit en de weerbaarheid van jongeren centraal. We namen een kijkje bij een training.