Filter op thema

Artikel - 31 mei 2017

De film Gedeelde Trots over drie Sinti- en Roma-vrouwen gaat op 15 juni 2017 in première op het Cineblend Festival in Amsterdam.

Artikel - 26 mei 2017

Ouders met een migratieachtergrond hebben soms specifieke opvoedvragen. Bijvoorbeeld wanneer tieners in de samenleving meer vrijheid krijgen dan ouders prettig vinden. KIS ontwikkelde een teambijeenkomst zodat professionals ouders bij dit soort vragen kunnen ondersteunen.

Artikel - 22 mei 2017

Veel werkgevers staan er open voor om vluchtelingen in dienst te nemen, maar hebben vaak veel vragen over het in dienst mogen nemen van statushouders. Ze hebben hiervoor ondersteuning en informatie nodig van gemeenten. Dat blijkt uit een verkenning van KIS.

Artikel - 21 mei 2017

Binnen 24 uur een match tussen een vragensteller en een expert. Het Nijmeegse Netwerk Cultuursensitief Werken slaat aan en krijgt ook landelijk steeds meer aandacht. 'Als ik voor het netwerk bezig ben, stel ik de klant centraal en zet ik mijn Jeugdbeschermingspetje af.'

Artikel - 17 mei 2017

Zwart en zelfbewust. De winnaars van de Decade Innovation Award, een nieuwe prijs om anti-zwart racisme en vooroordelen op basis van huidskleur tegen te gaan, zijn er meer dan klaar voor om stereotypen te doorbreken en nuance te verspreiden. 

Blog - 17 mei 2017

Buitenlander, Mohammedaan, vreemdeling, eerste, tweede en zelfs derde generatie gastarbeider, immigrant, allochtoon, nieuwe Nederlander, asielzoeker, statushouder. Om de zoveel jaar schaffen we weer een label af en introduceren we weer een nieuwe label. Het huidige label luidt 'met een migratieachtergrond'.

Artikel - 16 mei 2017

Een vaste baan, een eigen huis, reizen en samenwonen. Dat is het toekomstbeeld van jongeren in Nederland. De overgrote meerderheid wil later ook in Nederland blijven wonen. Als het gaat om hun vertrouwen in de toekomst, lijkt de opleiding van jongeren én die van hun ouders een belangrijke rol te spelen.

Artikel - 4 mei 2017

Met de herdenking op 4 mei heeft Beike Steinbach weinig, 'wij Sinti herdenken iedere dag onze doden'. Van haar familie kwam alleen haar moeder, oom en tante terug uit de kampen. Nu komt Steinbach nog steeds mensen tegen die niet weten dat ook Sinti en Roma werden vervolgd

Blog - 2 mei 2017

Vluchtelingen zijn overlevers en met een klein steuntje in de rug zijn zij vaak in staat om in zeer korte tijd een nieuw leven op te bouwen. Dat kunnen ze niet alleen. Ze hebben mensen nodig die hun kracht onderkennen, voorbij dominante beelden kijken en hen ruimte geven voor een nieuwe start.

 

Artikel - 2 mei 2017

Meestal gaat integratie over de vraag hoe migranten en hun nakomelingen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Maar integratie vraagt ook iets van de ontvangende groep. Journalist Dennis l’Ami gaat op onderzoek uit in Montfoort.