Filter op thema

Artikel - 20 januari 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving beschreef begin dit jaar 13 praktijkvoorbeelden die in Nederland zijn ontwikkeld en toegepast om radicalisering van islamitische jongeren te voorkomen. Zes van deze interventies zijn nu versterkt en overdraagbaar gemaakt waardoor ook andere organisaties of gemeenten ermee aan de slag kunnen. Een van die interventies is de Hulplijn Radicalisering.

Artikel - 16 januari 2017

In 2016 zijn weer veel onderzoeken over vluchtelingen, migranten en asielzoekers uitgekomen. Op deze website verzamelen we de titels in een overzicht. Interessant én handig voor bijvoorbeeld wetenschappers, beleidsmakers, sociale professionals, journalisten en studenten.

Artikel - 12 januari 2017

Boze burgers: de term valt regelmatig en slaat op uiteenlopende frustraties van Nederlanders. Veel van die zorgen gaan over de multiculturele samenleving. De discussie over Zwarte Piet is fel, de weerstand tegen asielzoekerscentra soms groot. Dit kan leiden tot spanningen in een wijk, tot dreiging en geweld aan toe. Hoe kunnen gemeenten signalen van polarisatie opvangen en escalatie voorkomen?

Blog - 11 januari 2017

'Ik herinner me nog goed hoe ik als een zwart jongetje van vier jaar door mijn moeder terechtgewezen werd omdat ik een witte man rechtstreeks had aangekeken toen hij mij aansprak. Nu, 68 jaar later, kijk ik elke witte persoon tijdens een gesprek wel direct in de ogen.'

Artikel - 10 januari 2017

Jongeren in achterstandswijken staan er beroerd voor, zo stellen onderzoekers Suzanne Tan en Maarten Davelaar in hun boek De jeugd maar geen toekomst?. Zij onderzochten wat de aandacht van de overheid deze jongeren oplevert. Een gesprek met de twee onderzoekers.

Artikel - 5 januari 2017

De Decade Innovation Award zoekt uitdagende ideeën die bewustwording over anti-zwart racisme vergroten en vooroordelen tegengaan. Tot 15 januari kan iedereen zijn of haar idee indienen en kans maken op de publieks- of juryprijs. Op deze site stellen we de juryleden alvast aan u voor. De aftrap is voor ondernemer Simão Miguel

Artikel - 22 december 2016

Bij huwelijksdwang krijgt een sociaal werker soms maar één kans om het slachtoffer te spreken. ‘Tijden die ene kans kan je veel ellende voorkomen, daarom is het zo belangrijk dat sociaal werkers goed zijn toegerust en dat de verschillende betrokken partijen elkaar weten te vinden’, aldus Hilde Bakker tijdens een regionale bijeenkomst over huwelijksdwang en achterlating.

Artikel - 21 december 2016

Vluchtelingen-, migranten- en andere (vrijwilligers)organisaties vinden het soms lastig om zichzelf goed in de kijker te spelen, zowel bij samenwerkingspartners als de doelgroep zelf. Kennisplatform Integratie & Samenleving gaf eind november een training om onder andere stichting Sabiel, Salaam4you, stichting Hindustani, M.D.A. Rotterdam, Al Amal en Camelia advies te geven over hoe zij zich beter kunnen profileren.

Artikel - 21 december 2016

Movisie en Kennisplatform Integratie & Samenleving hebben ook dit jaar weer een kerstdebat georganiseerd. Op 19 december spraken zo’n 250 deelnemers in de Utrechtse Geertekerk over de vraag of vluchtelingen welkom zijn op de werkvloer. Conclusie: het onthaal kan nog een stuk warmer.

Artikel - 20 december 2016

Wie doet nu precies wat om vluchtelingen wegwijs te maken? In veel gemeenten is dat allesbehalve duidelijk. De behoefte aan goede coördinatie van het ondersteuningsaanbod voor statushouders is groot. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het kennisatelier ‘Vluchtelingen wegwijs in de gemeente’ van Kennisplatform Integratie & Samenleving.