Filter op thema

Artikel - 20 juni 2018

Polarisatie en radicalisering doen zich vaak lokaal voor en stellen gemeenten daarom voor flinke uitdagingen. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een handreiking uitgebracht die gemeenten ondersteunt bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.  

Blog - 24 mei 2018

Identiteitspolitiek heeft momenteel een slechte naam. Verschillende columnisten trekken hard van leer tegen bewegingen, in het bijzonder bewegingen vanuit mensen van kleur en van mensen van migrantenafkomst, die opkomen voor hun rechten.

Artikel - 23 april 2018

Antisemitisme, racisme en discriminatie komen overal in Europa voor. Dit beïnvloedt het leven van jongeren. Stories that Move laat leerlingen nadenken over diversiteit en discriminatie. Het gratis lesmateriaal bestaat uit 5 leerpaden met informatie, opdrachten en levensverhalen. 

Artikel - 5 april 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan Mariam El Maslouhi van Dipsaus Podcast. Samen met Anousha Nzume en Ebissé Rouw presenteert zij deze podcast ‘voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid.’ 

Artikel - 27 maart 2018

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig?

Artikel - 22 maart 2018

Zelfbeschikking, het recht om eigen keuzes te maken, lijkt vanzelfsprekend in een vrije samenleving. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Veel mensen worden door hun omgeving niet geaccepteerd zoals ze zijn. Seksuele diversiteit is vaak een groot taboe. Eergerelateerd geweld, huwelijksdwang komen nog steeds voor. Het Platform Eer en Vrijheid wil nu met regionale bijeenkomsten de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers versterken.

Artikel - 19 maart 2018

Het nieuwe rapport ‘Weerbare meiden. Werkzame mechanismen voor het vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond’ houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht. Onderzoekers Jamila Achahchah en Ikram Taouanza delen de belangrijkste tips.

Artikel - 1 maart 2018

Van vooruitblikken op de trends van 2018 tot het aanpakken van discriminatie in de klas. Dit is in februari het best gelezen op deze website.

Blog - 25 januari 2018

Wat worden de maatschappelijke trends en thema’s van 2018? Atta de Tolk heeft zo zijn eigen visie op 2018 en reageert op de visies van experts.

Artikel - 19 december 2017

Het idee dat veel Nederlanders, zowel voor - als tegenstanders, een fel standpunt innemen over de diverse samenleving blijkt onwaar. KIS-onderzoekers spraken intensief met een dwarsdoorsnede van de bevolking. Lees de belangrijkste conclusies uit de publicatie Bezorgdheid en Veerkracht.