Filter op thema

Artikel - 14 juni 2018

Hoe activeer en versterk je de samenwerking en dialoog tussen de lokale netwerken van en voor EU-migranten? Die vraag stond aan de basis van een onlangs afgerond project waarin KIS en stichting Lize samenwerkten.

Blog - 29 mei 2018

Activisme. Een containerbegrip voor activiteiten die bijdragen aan een betere wereld. Een vlees- en alcoholvrij dieet, een Geert Wilders- en Zwarte Pietvrije maatschappij, een hetero- en homovrije samenleving, geen vluchtelingenproblematiek en een ozonlaag zonder gaten. Een wereld zonder terrorisme, oorlog, milieuvervuiling, rokers. Noem het maar op, of mensen maken zich er hard voor.

Artikel - 15 mei 2018

De vraag naar de verhouding tussen samen werken en samen leven, staat centraal in dit derde jaarbericht van KIS. Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Maar zo eenvoudig is dat niet, diversiteit productief maken. De ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, wat kan leiden tot demotivering en afhaken. 

Artikel - 13 mei 2018

In Nederland heb je als individu het recht om keuzes te maken over je eigen leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Maar in sommige gemeenschappen is dit geen vanzelfsprekendheid.

Artikel - 9 mei 2018

De groep (zorgwekkende) ‘jongeren buiten beeld’ is moeilijk te bereiken en te activeren, maar het is niet onmogelijk. Er zijn verschillende manieren om deze groep toch te bereiken, te activeren en naar een opleiding of werk te plaatsen. 

Artikel - 9 mei 2018

Er is een groep van ruim 65.000 jongeren die onder de radar van overheidsinstellingen blijft. Hoe kunnen deze instellingen deze ‘jongeren buiten beeld’ bereiken en activeren? 

Blog - 29 maart 2018

Om inclusie in de samenleving te bevorderen is het van belang om 'normalisering' tegen te gaan. Om je te verzetten tegen hersenspoelende dominante beelden die we allemaal maar als 'normaal' accepteren, moet je juist alles een beetje opschudden. Blogger Maria Charlotte Rast heeft een advies: 'Doe niet normaal. Doe gek!'

Artikel - 27 maart 2018

Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig?

Artikel - 26 maart 2018

Onderwijs vergroot de kansen op werk. Dat geldt eens te meer voor jongvolwassen statushouders. Maar instromen in mbo en hoger onderwijs blijkt voor velen van hen lastig. ROC Mondriaan werkt met een succesvol schakelprogramma. Projectleider Mirjam Stommen: ‘Het zijn modelstudenten.’

Artikel - 19 maart 2018

Kinderen in Nederland spelen steeds minder buiten. En in het bijzonder kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Volgens twee experts – een gamemaker en een gezondheidswetenschapper – is kinderen in beweging krijgen een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders, onderwijs, overheden en huisartsen. Maar hoe doe je dat?