Filter op thema

Artikel - 17 november 2017

Ouders met een migratieachtergrond hebben dezelfde opvoedvragen als iedereen. Hun migratieachtergrond maakt echter dat zij soms ook met andere kwesties te maken krijgen. Professionals die ouders ondersteunen bij de opvoeding kunnen dat beter doen als ze begrijpen in welke positie deze ouders verkeren.

Blog - 13 november 2017

Voorheen keek Anouk Sulter toe hoe anderen verhit hun mening verkondigden in het zwartepietendebat. Maar toen ze betrokken raakte bij het organiseren van het Sinterklaasfeest op haar dochters school veranderde dat plotseling. 

Artikel - 10 november 2017

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan Jeroen Zonneveld (67), hoofdredacteur van Majalla.nl. Majalla is een online magazine waarbij professionele journalisten (voormalige) vluchtelingen met een media-achtergrond begeleiden bij het schrijven van Nederlandstalige reportages, columns en nieuwsverhalen.

Artikel - 31 oktober 2017

Van een interview met theoloog en schrijver Abdulwahid van Bommel tot een handreiking om Eritrese nieuwkomers te ondersteunen bij hun integratie: dit is in oktober het best gelezen op deze website.

Blog - 10 oktober 2017

In het boek The Color of Law. A Forgotten History of How Our Government Segregated America dat onlangs uitkwam, laat Richard Rothstein zien hoe de segregatie tussen het blanke en zwarte deel van de Amerikaanse bevolking tot stand kwam en hoe het land in honderd jaar systematisch is verkaveld. 

Artikel - 6 oktober 2017

Het bestrijden van discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur is complex, maar van groot belang. Om professionals meer inzicht te bieden en kennis uit te wisselen organiseert KIS op donderdag 2 november het symposium Wat werkt tegen discriminatie? 

Artikel - 28 september 2017

Discriminatie schaadt mens en maatschappij. In Nederland wordt er daarom veel gedaan om discriminatie te verminderen en te voorkomen. Maar welke aanpak is effectief? Kom ook naar het KIS-symposium Wat werkt tegen discriminatie? op donderdag 2 november in Den Haag.

Artikel - 30 augustus 2017

Werken aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie en het vergroten van hun maatschappelijke participatie door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding. Dat is de kern van de PiëzoMethodiek.

Blog - 30 augustus 2017

Kinderen met 'gemengde' ouders worden op dezelfde hoop gegooid als kinderen met een migratieachtergrond, aldus recent onderzoek. Als ‘witte’ moeder van gemengde kinderen valt me op wat de gevolgen zijn als je in een bepaalde categorie wordt ingedeeld. Een subtiel maar sluipend proces dat maakt dat mijn Nederlandse kinderen zeggen: ‘Ik ben geen Nederlander.’

Artikel - 30 augustus 2017

Nu de startfase van wijkteams is afgerond, komt er meer ruimte om te werken aan het effectief omgaan met diversiteitsvraagstukken. KIS organiseert op 30 oktober een conferentie hierover.