Filter op thema

Artikel - 7 juni 2018

De sportdag op de Rosaschool was afgelopen vrijdag een groot succes. De Amsterdamse basisschool had van te voren wel goed met de ouders overlegd. Want een sportdag tijdens ramadan kán gevoelig liggen.

Artikel - 1 juni 2018

Ongedocumenteerde migranten, mensen die zonder rechtsgeldige verblijfstitel in Nederland zijn, hebben net als ieder ander recht op medisch noodzakelijke zorg. Maar hoe verloopt het recht op toegang tot medisch noodzakelijke zorg in de praktijk? Marie-Anne van Erp (voormalig directeur bij het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, MOC) zag hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat leidde tot de publicatie ‘Alleen krijg je het niet voor elkaar’. 

Artikel - 31 mei 2018

KIS publiceert twee publicaties over This is me! Het project rond jongeren met een migratieachtergrond. Rozetta Meijer en Sahar Noor beantwoorden vier vragen over This is Me en de publicaties.

Blog - 28 mei 2018

Het wordt warm vandaag. Er is sportdag op school. Mijn zoon is aan het vasten. Tja, wat nu? Zou ik mijn zoon ziek melden? Of gewoon naar school sturen. Want vasten kan eigenlijk geen excuus zijn om niet naar school te gaan toch? Met dit dilemma zat ik vanochtend.

Artikel - 24 mei 2018

De komende vijf jaar gaat de alliantie ‘Verandering van binnenuit’ aan de slag. Het doel is meer veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Ahmet Azdural van Inspraakorgaan Turken en Olave Basabose van DoetankPeer leggen uit waarom deze alliantie zo’n enorme kans is, hoe zij hun doelen willen bereiken en hoe Movisie daarbij ondersteunt.

Artikel - 16 mei 2018

De inclusieve samenleving is als een feestje. Je nodigt statushouders uit om te komen: dat is stap één. Maar vraag je hem of haar vervolgens ook ten dans? Mag hij of zij echt meefeesten? Die vraag stelde Ruud Antonius (voorzitter netwerk wereldburgers van de FNV) op het podium voor een volle zaal belangstellenden voor de jaarbijeenkomst van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Het thema van de bijeenkomst in het Haagse The Student Hotel was ‘Samen werken, samen leven’. 

Artikel - 15 mei 2018

De vraag naar de verhouding tussen samen werken en samen leven, staat centraal in dit derde jaarbericht van KIS. Ons uitgangspunt is dat de samenleving, die haar diversiteit productief weet te maken, uiteindelijk de beste papieren heeft voor de toekomst. Maar zo eenvoudig is dat niet, diversiteit productief maken. De ontvankelijkheid van de samenleving lijkt vaak toch tekort te schieten, wat kan leiden tot demotivering en afhaken. 

Artikel - 13 mei 2018

In Nederland heb je als individu het recht om keuzes te maken over je eigen leven. Zelfbeschikking gaat over het kunnen en mogen maken van die eigen keuzes. Maar in sommige gemeenschappen is dit geen vanzelfsprekendheid.

Artikel - 20 april 2018

Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. We geven vier tips.

Artikel - 18 april 2018

Vier vragen, vier antwoorden. Dit keer aan Olave Basabose (34). Basabose is werkzaam bij COC Haaglanden en zij schreef een hoofdstuk voor het boek Zwart: Afro-Europese literatuur uit de lage landen. In deze bundel staan verhalen van schrijvers met Afrikaanse roots.