De aanpak van ongewenste polarisatie bij jongeren (zowel online als offline) is een actueel thema. Het aanbod aan kennis, methodieken en trainingen voor het tegengaan van polarisatie bij jongeren is versnipperd aanwezig bij kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en interventie-ontwikkelaars. In de inspiratie- en kennisdelingsconferentie willen we deze kennis, methodieken en trainingen samenbundelen en jeugdprofessionals en gemeenten hieromtrent informeren en inspireren.

Ben jij jeugdwerker, jongerenwerker, onderwijsprofessional, gemeenteambtenaar of andere betrokkene bij polarisatie? Meld je dan aan voor de online workshops en presentaties.

Meld je aan

Programma

  • 10.00 uur: Plenaire opening
  • 10.10 uur: Algemeen deel
    • Wat is polarisatie en hoe pak je het aan?
    • Ervaringen van jongeren en jongerenwerkers
  • 11.00 uur: Workshops
  • 12.00 uur: Afsluiting

Inhoud programma en workshops

We beginnen met een algemeen gedeelte met Olaf Stomp (gespreksleider). Ron van Wonderen (Verwey Jonker/KIS), Hanae Haddouche (jongerenwerker Utrecht) en Nabil el Malki (Jongerenwerker Arnhem) zetten uiteen wat we kunnen verstaan onder polarisatie, hoe je dit aanpakt en wat de ervaringen zijn van jongerenwerkers hierbij.

Je kunt kiezen uit één van de volgende 6 online workshops (maak je keuze bij de aanmelding!)

1. Struisvogelsessie door Annemarie van Hinsberg (KIS, Movisie)

Wat doe je als een jongere steeds vaker extreemrechtse uitspraken doet? Of als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Veel professionals in het sociaal domein en het onderwijs worstelen in hun eentje met morele dilemma’s. Dat kan behoorlijk eenzaam zijn. En de uitkomst is soms dat ze hun kop in het zand steken. In deze workshop wordt uitgelegd hoe je met collega’s een aanpak kan creëren voor morele dilemma’s.

2. Dialoog en Polarisatie door Dirk-Martin Grube (Vrije Universiteit Amsterdam)

Vormt dialoog een tegengif tegen (onwenselijke vormen van) polarisatie bij jongeren? In deze workshop wordt deze vraag beantwoord door in te gaan op wat dialoog eigenlijk is, hoe dialogen zich onderscheiden van andere vormen van communicatie, wat nodig is om een goed dialoog te kunnen voeren en in hoeverre dialoog mogelijk is bij jongeren. In de workshop staat de uitwisseling van theorie en praktijk over de dialoog als middel tegen polarisatie bij jongeren centraal.

3. Omgaan met hate speech door Joline Verloove (KIS, Movisie)

Wat is online hate speech? En wat doe je als jongerenwerker als je haatdragende uitingen online tegenkomt? Wat werkt daarbij wel en niet? In deze interactieve workshop gaan Joline Verloove (projectleider Movisie/KIS) en Frank Sikkink (expert media en jeugd) in op de aanpak van hate speech. Hierbij wordt kennis gedeeld uit recente projecten waaronder Detect Then Act en #DatMeenJeNiet.

4. Polariserende processen en identiteitsontwikkeling door Charlot Lugtigheid (Vrije Universiteit Amsterdam)

Identiteit is een actueel maatschappelijk thema en ligt ten grondslag aan veel polariserende processen in de samenleving. Het gaat dan om confrontaties over wie we zijn en tot welke groep we behoren. Hoe beïnvloeden deze polariserende processen de identiteitsontwikkeling van jongeren en welke interveniërende rol kan het jongerenwerk of het outreachende sociaal werk hierin spelen?

5. Omgaan met extreme idealen (OMEI) door Najat el Hani (JEP, Link Academy, Universiteit Leiden)

OMEI staat voor omgaan met extreme idealen. Jeugdprofessionals die met jongeren en/of jongvolwassenen werken hebben soms contact met jongeren die als gevolg van hun identiteitsvorming extreme idealen gaan aanhangen. Hoe kun je als jeugdprofessional voorkomen dat jongeren volledig opgaan in deze extreme idealen? Hoe voer je hierover een zinvol gesprek met hen? Wat doe je als je weerstand voelt tegen hun uitspraken? Door een combinatie van demonstreren en oefenen krijg je antwoord op deze en andere vragen.

6. Aanpak van online discriminatie: wat werkt? door René Broekroelofs (KIS, Movisie)

Veel jongeren komen op sociale media discriminatie, haat of racisme tegen. Samen met Hogeschool InHolland en Diversity Media doet Movisie onderzoek naar online discriminatie in het project #DatMeenJeNiet. In dit project worden jonge kleine influencers getraind om op te staan tegen online discriminatie. In deze sessie gaan we hier dieper op in. Waardoor ontstaat (online) discriminatie? Wat kun je ertegen doen? Hoe kun je ingrijpen als je online discriminatie tegenkomt? In de workshop wordt aan de hand van #DatMeenJeNiet en wetenschappelijk onderzoek achtergrondkennis, tips en tricks gegeven om hier zelf mee aan de slag te gaan.

 

De inspiratie- en kennisdelingsconferentie is een coproductie van KIS in samenwerking met BV Jong, het Ministerie van SZW (Expertise-unit Sociale Stabiliteit) en Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP).

Download de flyer

Datum 

donderdag, 11 november, 2021

Locatie 

online

Prijs 

gratis

Voor wie? 

jeugdwerker, jongerenwerker, onderwijsprofessional, gemeenteambtenaar of andere betrokkene bij polarisatie