Op donderdag 17 juni is er een online dialoogbijeenkomst gepland tussen Roma- en Sinti-gemeenschappen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze online bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur met (eventueel) een uitloop naar 17.00 uur.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de flexibele bijeenkomst is het voeren van de dialoog tussen Roma en Sinti, het ministerie van SZW en waar mogelijk andere betrokken departementen over de manier waarop (voorgenomen) beleid aangaande Roma en Sinti invulling krijgt en/of zou kunnen krijgen. De dialoog is bedoeld om elkaar te leren kennen en kennis, ervaringen en inzichten uit te wisselen. Het staat iedereen vrij om onderwerpen aan te dragen.

Programma

Op de agenda staat de aanpak van discriminatie van Roma en Sinti. Er is ruimte voor een tweede bespreekpunt. We horen daarom graag welk ander thema je tijdens de bijeenkomst zou willen bespreken. Van tevoren maken we de balans op en kiezen we het thema dat het vaakst genoemd wordt. Aan het eind van de bijeenkomst horen we graag van de deelnemers of de bijeenkomst bijdraagt aan de bovengenoemde doelen en of een vervolgbijeenkomst gewenst is.

De gespreksleiding van de bijeenkomst is in handen van de heer Frank Wijers van Deep Democracy. Deze organisatie is gespecialiseerd in het begeleiden van bijeenkomsten tussen overheden en groepen burgers of burgerverbanden. Movisie zorgt voor een verslag van de bijeenkomst.

Ook aanwezig zijn?

Behoor je tot een Roma- of Sinti-gemeenschap en wil je deelnemen aan de online bijeenkomst? Neem dan contact op met Bard Briels van Movisie. Telefonisch via 06-55440526 of per mail via b.briels@movisie.nl. Je kunt dan ook eventuele bespreekpunten doorgeven.

Je ontvangt in de week vóór de bijeenkomst een mail met een link naar de online bijeenkomst.

Datum 

donderdag, 17 juni, 2021

Locatie 

online

Prijs 

gratis

Voor wie? 

Roma en Sinti