Hoewel we in Nederland uitgaan van de scheiding van kerk en staat, speelt religie voor veel mensen in onze diverse samenleving een belangrijke rol. In veel gevallen biedt het bijvoorbeeld houvast en zingeving en verbindt het burgers met elkaar. In andere gevallen leidt het tot spanningen, bijvoorbeeld wanneer de interpretatie van religieuze normen en waarden leiden tot negatieve beeldvorming en polarisatie.

Aanmelden kan onderaan deze pagina

Dit onderwerp staat centraal tijdens de bijeenkomst Geloven in een seculiere samenleving van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op maandagmiddag 13 mei 2019. We gaan in op de rol die religie speelt in het dagelijks leven van professionals en burgers, die niet of juist wel gelovig zijn. Er komen kwesties aan de orde als handelingsverlegenheid en botsende waarden in onder andere de zorg, onderwijs en handhaving, en we bespreken thema’s als arbeidsdiscriminatie en zelfbeschikking.
 
We presenteren u het KIS Jaarbericht over 2018, horen de visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en laten ons graag informeren en inspireren door uw expertise, als professional en (ervarings)deskundige. Er is een plenair deel en een deel waarbij we in kleinere groepen een specifiek onderwerp verder uitdiepen.

Programma

12:45 uur Inloop met drankje (geen lunch)

13:15 uur Plenair programma

 •     Welkom, o.l.v. dagvoorzitter Umar Mirza
 •     KIS jaarbericht 2018, Hans Boutellier (KIS)
 •     Videoboodschap, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 •     Toespraak Mark Roscam-Abbing, directeur Samenleving en Integratie SZW
 •     Paneldiscussie met o.a. Zoë Papaikonomou, Mohamed Ajouaou en Mathéus Sales de Moura

14:30 uur Pauze

15:00 uur Sessieronde - Workshops, presentaties en discussies

 •     Workshop - Weigerhulpverleners?
 •     Workshop - Jongeren en zingeving; Religie als onderdeel van de identiteit
 •     Workshop - Verandering ‘van binnenuit’: LHBT-acceptatie en gendergelijkheid in de moskee
 •     Presentatie met discussie - Islam in Europa door de ogen van vrome moslimvrouwen
 •     Workshop - (Religieuze) waarden recht doen in de ondersteuning van ouders
 •     Discussie - Religie en identiteit voor de nieuwe generatie jongeren
 •     Workshop - Polarisatie herkennen en voorkomen
 •     Workshop - Spanningsvelden rond de arbeidstoeleiding van statushouders
 •     Discussie - Samenwerken met (orthodox) religieuze organisaties
 •     Workshop - Intercultureel vakmanschap

 Lees hier meer over de deelsessies of meld u direct aan onderaan deze pagina.

16:30 uur Pauze

16:55 uur Afronding

 •     Rap-samenvatting, Atta de Tolk
 •     Borrel, hapjes en informele ontmoeting

Goed om te weten

U kunt vooraf aangeven welke sessie u graag wil bijwonen. Bekijk hier de omschrijving van elke sessie. Let op, voor een aantal sessies geldt een beperking op het aantal deelnemers (op = op).
Buiten het programma om is er de hele middag een afgesloten gebedsruimte vrij toegankelijk.

Praktische informatie

Datum: maandag 13 mei 2019
Tijd: 12.45 - 17.30 uur
Routebeschrijving NBC Congrescentrum, Nieuwegein

 

Datum 

maandag, 13 mei, 2019

Locatie 

Nieuwegein, NBC Congrescentrum

Prijs 

Gratis