De arbeidstoeleiding van statushouders is lokaal belegd, bij de Nederlandse gemeenten die hen vanuit de Participatiewet naar werk begeleiden. In het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf juli 2021 in werking treedt, krijgen gemeenten meer mogelijkheden om statushouders (en andere inburgeringsplichtigen) te helpen met hun proces van inburgering en participatie.

In dit kennisatelier staan we - aan de hand van de resultaten van de Monitor Gemeentelijk Beleid Arbeidstoeleiding Statushouders 2020 - stil bij wat gemeenten nu doen om vluchtelingen naar werk te begeleiden en hoe zij zich voorbereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast geven we aanbevelingen: wat kunnen gemeenten nog doen om het nieuwe inburgeringsstelsel tot een succes te maken, en wat is er nodig voor de groep inburgeraars die nog niet onder het nieuwe stelsel vallen?

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 15.30 uur en wordt aangeboden via Teams.

Aanmelden

Aanmelden kan met het formulier onderaan deze pagina.

Datum 

maandag, 9 november, 2020

Locatie 

online

Prijs 

gratis