Discriminatie op grond van onder meer afkomst en religie is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Steeds meer gemeenten willen daarom werk maken van de aanpak van discriminatie en zorgen voor positieve sociale contacten tussen burgers van verschillende achtergronden. Het ministerie van SZW stelt daarom voor 20 gemeenten een decentralisatie-uitkering beschikbaar om sociaal contact te stimuleren als onderdeel van het verminderen van discriminatie op grond van herkomst. Voor de deelnemende gemeenten organiseren het ministerie en KIS een wervelende startbijeenkomst.

Praktische tips, goede voorbeelden en uitwisseling

Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers praktische handvatten om hun aanpak vorm te geven. Onderzoekers van KIS, René Broekroelofs en Hanneke Felten, geven een lezing waarin zij vertellen wat we weten uit de wetenschap en hoe dit toegepast kan worden in de praktijk. Ook komen er inspirerende voorbeelden aan de orde. En de bijeenkomst is interactief: in workshops over verschillende thema’s gaan deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van een casus en delen zij tips met elkaar over hun aanpak. Zo krijgen gemeenten de kans hun kennis en ervaring te delen en te leren van elkaar.

Programma

De bijeenkomst is op donderdag 3 december van 9.30 tot 11.30 uur en wordt aangeboden via Teams.

 • 09.30 uur - Opening door Hanan Nhass, projectleider bij KIS
 • 09.35 uur - Toelichting door het ministerie van SZW, Tékla ten Napel
 • 09.40 uur - Lezing over wat werkt door KIS-onderzoekers Hanneke Felten en René Broekroelofs
 • 09.50 uur - Goede voorbeelden (onder leiding van Hanan Nhass)
 • 10.10 uur - Korte pauze
 • 10.15 uur - Start workshops
  • Workshop 1: Hoe zorg je voor een goede dialoog (waaronder in het onderwijs)?
  • Workshop 2: Hoe zet je een effectieve campagne op tegen vooroordelen?
  • Workshop 3: Hoe kun je kunst en creativiteit inzetten om discriminatie te verminderen? 
  • Workshop 4: Burgerinitiatieven; hoe activeer je burgers?  
 • 11.15 uur - Ruimte om vragen te stellen via de chat
 • 11.30 uur - Einde

Voor wie?

Beleidsadviseurs en bestuurders van gemeenten die gebruik (gaan) maken van de decentralisatie-uitkering van het ministerie van SZW om in te zetten op het verminderen van discriminatie op grond van herkomst. Daarnaast zijn de uitvoerders van de projecten die worden uitgevoerd in de gemeenten welkom: iedere deelnemende gemeente kan maximaal 2 uitvoerders of samenwerkingspartners meenemen.      

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons een Teams-link.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ceronne Kastelein, adviseur bij Movisie en KIS.

Meer informatie over de decentralisatie-uitkering

Het budget dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld door middel van de decentralisatie-uitkering heeft als doel het stimuleren van effectief, maatschappelijk initiatief, op lokaal niveau dat:

 1. gericht is op interacties tussen burgers met verschillende migratieachtergronden en
 2. gericht is op het voorkomen van discriminatie naar religie, levensovertuiging en ras (huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond) en het bevorderen van het samenleven.

Deze decentralisatie-uitkering sluit aan bij het programma ‘Divers en inclusief’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de VNG. Het programma ging samen met gemeentebestuurders op zoek naar antwoorden en handelingsperspectieven op vraagstukken gerelateerd aan de snel veranderde bevolkingssamenstelling van de afgelopen decennia. Eén van de vraagstukken ging over discriminatie op grond van herkomst.

Datum 

donderdag, 3 december, 2020

Locatie 

online

Prijs 

gratis

Voor wie? 

Gemeenten die de decentralisatie-uitkering (gaan) gebruiken