KIS haalt inspiratie voor het agenderen en oplossen van kennisvraagstukken uit de praktijk. De KIS-community speelt daarbij een actieve rol. Met deze community brengen we praktijkdeskundigen, beleidsmakers en professionals rond thema’s rond integratie en inclusie bij elkaar. Een van de leden is adviseur Radj Ramcharan. ‘Advies gaat pas werken als je het weet te verbinden met de praktijk.’

Radj Ramcharan kan bogen op een schat aan ervaring als praktijkdeskundige rond maatschappelijke vraagstukken. In het bijzonder vraagstukken die samenhangen met inclusie en integratie. Ooit opgeleid als politicoloog, werkte hij als projectmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, als programmamanager bij onder meer het Instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM en hij was projectcoördinator bij Artikel 1 midden Nederland.

Tegenwoordig is Radj adviseur bij Stichting Lezen en Schrijven. Daarnaast is hij secretaris en een van de drijvende krachten van de stichting Asha, een vrijwilligersorganisatie van Hindostanen in de gemeente Utrecht. De organisatie bestaat inmiddels 40 jaar en Radj is hier 30 jaar actief bij betrokken. Uitgangspunt bij de activiteiten van de stichting is dat cultuur- en identiteitsbeleving een belangrijke basis vormen voor een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. En dat de ervaringen worden gedeeld met alle burgers in de stad.

Ik probeer het niet over problemen te hebben, ik vermijd dat woord het liefst

Meedenken met de praktijk

Tweemaal zijn de leden van de KIS community tot nu toe bijeen geweest. ‘Het is een interessante en leuke groep mensen’, zegt Radj. ‘En de vraagstukken die aan bod komen zijn divers. Neem het armoedevraagstuk, dat is complex, er zitten veel aspecten aan. Ik probeer het overigens niet over problemen te hebben, ik vermijd dat woord het liefst. Als je over vraagstukken spreekt, dan gaat het iedereen aan. Dan zijn mensen eerder bereid om over oplossingen na te denken.’

‘Ik denk dat ik vooral van waarde kan zijn voor de KIS community door steeds na te blijven denken over hoe je advies gaat werken in de praktijk.’ Eigenlijk zou je bij projecten, adviseert hij KIS, direct al moeten meedenken met die praktijk.

Creatieve oplossingen

Door zijn werk bij Lezen en Schrijven en zijn vrijwillige inzet voor de Stichting Asha staat Radj volop met zijn voeten in de praktijk. En heeft hij gedurende zijn loopbaan een groot netwerk ontwikkeld rond diversiteitsvraagstukken. Hij zit verder in het landelijke Diversiteitsnetwerk van het CDA, was eerder 11 jaren raadslid voor CDA Nieuwegein, is lid van stedelijk netwerk van sleutelfiguren en de politie de Bondgenoten en lid van het Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie.

Het leven en de sociale vraagstukken die daarbij komen kijken, zijn geen project

Als je hem spreekt, merk je dat hij iemand is die buiten de gebaande paden zoekt naar creatieve oplossingen voor problemen. Een out-of-the-box denker, zoals dat in modern Nederlands heet. ‘Laatst sprak ik een jongen die hard op zoek was naar een stageplek. Hij kon er maar geen vinden, hij had zelf een klein netwerk. Zijn vader werkte als schoonmaker bij Asito. Die sprak in allerlei kantoren de mensen die daar werkten. “Laat je vader tegen die mensen zeggen dat zijn zoon een stageplek zoekt”, zei ik tegen hem. Zo is het vervolgens gelukt.’

Radj - met meer dan dertig jaar ervaring als adviseur en projectmanager - is gepokt en gemazeld in het sociale domein en diversiteitsvraagstukken. Hij kent zijn pappenheimers. En weet als geen ander dat vraagstukken en ook de oplossingen ervan zich niet laten gieten in een mal van een project en de duur van een project. ‘Het leven en de sociale vraagstukken die daarbij komen kijken, zijn geen project.’

Meerwaarde van de KIS community

Radj komt niet alleen iets bij de KIS community ‘brengen’, hij hoop er ook iets te halen. Wat is voor hem wat dat betreft de meerwaarde om de anderen te spreken en naar hen te luisteren in de KIS community? ‘Je hoort over vraagstukken uit andere domeinen, andere regio’s, de herkenning die dat oplevert is veel waard. Of je met je eigen werk op de goede weg bent.’ Een onderwerp dat bijvoorbeeld onlangs in de KIS community aan bod kwam, was eenzaamheid onder oudere moslims en het feit dat religie voor hen van grote betekenis is. Radj: ‘Dat zie je ook in de hindoegemeenschap bij ouderen, hoe belangrijk religie voor hen is.’

Over Radj Ramcharan

Meer weten over de KIS community?

Momenteel zijn veertien professionals vanuit jongerenwerk, ouderenzorg, gemeente, politie, hogescholen en andere publieke en sociaal-maatschappelijke organisaties op het terrein van inclusie en diversiteit lid van de KIS community. Meer weten? Lees meer over de KIS community.