19 december 2014 - De economische integratie van vluchtelingen stagneert. Bijna de helft van de vluchtelingen heeft geen betaalde baan en 26 procent leeft beneden de armoedegrens. Dat blijkt uit de IntegratieBarometer 2014 van VluchtelingenWerk.

Zorgelijk beeld

Volgens VluchtelingenWerk laten de cijfers van het integratieproces van vluchtelingen een zorgelijk beeld zien. Veel vluchtelingen hebben een uitkering (39 procent) en 78 procent heeft een inkomen ruim beneden modaal. Opvallend is dat vergeleken met de IntegratieBarometer uit 2012 meer vluchtelingen een baan hebben. Dit zijn voornamelijk banen van minder dan twaalf uur, waardoor ze afhankelijk blijven van een uitkering.

Bekijk de volledige Vluchtelingenwerk IntegratieBarometer 2014.

Voor de IntegratieBarometer analyseerde Vluchtelingenwerk cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de vluchtelingen die tussen 2000 en 2010 asiel aanvroegen, op 1 januari 2010 ingeschreven stonden in de gemeentelijke basisadministratie en op die datum beschikten over een verblijfsstatus of genaturaliseerd werden.