Het profiel van een terrorist blijkt nauwelijks te verschillen van dat van een ‘gewone’ crimineel. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving waarover NRC Next schrijft.

Het studiecentrum bekeek de gegevens van 353 personen. Dat zijn bijna alle Nederlandse terreurverdachten van de afgelopen veertien jaar.

Volgens de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, blijkt uit contraterrorismeonderzoek dat criminaliteit en terrorisme inderdaad verweven zijn. En dat is extra gevaarlijk, omdat terroristen gebruikmaken van hun oude criminele netwerk om aan wapens te komen en hun terreuracties uit crimineel vermogen financieren.

Hetzelfde gedrag

Op deze website werd eerder ook de link tussen jihadisme en criminaliteit gelegd. Onderzoeker Allan Feddes (Universiteit van Amsterdam) zei in een interview dat hij veel overeenkomsten ziet met jongeren die in criminele groepen belanden: ‘Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Bij radicalisering speelt het ideologische aspect, maar het gedrag is hetzelfde. Het goede nieuws is dus dat we al veel weten en kunnen.’

Tegenstand bieden

Verschillende interventies en trainingen tegen radicalisering, zijn erop gericht om jongeren weerbaar te maken tegen negetavie invloeden. Als jongeren in een kwetsbare positie zitten – bijvoorbeeld wanneer ze zichzelf isoleren omdat ze zich geen onderdeel van de samenleving voelen – is de kans groter dat iemand ‘afglijdt’. De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam onderzochten welke factoren een rol spelen wanneer iemand weerbaar is tegen extremistische boodschappen. Een onderzoeker vertelde op deze site: ‘Onze theoretische en methodologische verkenning geeft vooral inzicht in factoren die mogelijk een rol spelen bij weerbaarheid. Deze factoren laten zien op welke aspecten professionals kunnen letten als het gaat om weerbaarheid. Heeft iemand een brede kennissen- en vriendenkring en heeft iemand weinig behoefte aan cognitieve afsluiting, dan is deze persoon waarschijnlijk redelijk weerbaar. Hij of zij kan dan wel tegen een stootje.’

Hulp

Maar soms hebben jongeren wat hulp nodig, hetzij van professionals of van familieleden. De Rotterdamse stichting Attanmia ontwikkelde een aanpak om islamitische moeders te helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden. Een veelbelovende methode, zo blijkt uit een evaluatie die KIS uitvoerde. Zowel de deelnemende moeders als de samenwerkingspartners – gemeente Rotterdam, buurthuizen en scholen – zijn positief over de inhoud, vorm en opbrengsten. Download de evaluatie.

KIS ontwikkelde ook een weerbaarheidstraining voor jongeren om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Boek de training. Of bekijk de infographic die is ontwikkeld om jongeren weerbaar te maken tegen specifiek discriminatie.

Eerder dit jaar inventariseerde KIS of er methoden zijn om de weerbaarheid van specifiek meiden aan te pakken. Wat opviel was dat er geen onderbouwde, laat staan een effectieve weerbaarheidsinterventie gericht op meiden met een migratieachtergrond bekend is. Het zijn vooral losse werkvormen of onderdelen van interventies. In de verkennende studie worden werkzame elementen besproken die volgens experts belangrijk zijn voor het vergroten van weerbaarheid van deze meiden. Download de verkenning. Naar aanleiding van deze verkenning is besloten om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp.

Wat bedoelt KIS met ‘weerbaarheid’?
In deze context definiëren wij weerbaarheid als ‘het stimuleren van een denk- en handelingsvermogen waarbij constructief en gebalanceerd omgegaan kan worden met diverse vormen van uitsluiting in de relatie tussen jongere en maatschappij’. Iemand die weerbaar is, blijft in balans en positief over zijn of haar toekomst, ook als diegene uitsluiting of discriminatie ervaart. Hierdoor zal iemand zich minder snel terugtrekken uit de samenleving en, in extreme gevallen, afglijden naar criminaliteit of jihadisme.
Lees meer over weerbaarheid

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

4 + 8 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.