‘Kansen zien, kansen grijpen.’ Zo heet het This is me!-jongerenevenement dat Stichting Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) met Kennisplatform Inclusief Samenleven organiseert. Op 18 november gaan jongeren uit de Haagse Schilderswijk het gesprek aan met sociaal werkers, beleidsmakers en werkgevers over gevoelens van uitsluiting en (on)gelijke kansen. Vier vragen over het evenement aan Nordin Tahboun, projectmanager van MJG.

Vanwaar de titel ‘Kansen zien, kansen grijpen’?
Tahboun: ‘Veel jongeren die opgroeien in een krachtwijk, hebben het gevoel dat ze weinig kansen krijgen en hebben. Dat gevoel wordt bevestigd door de media, door onderzoeken, maar ook op straat door sommige politieagenten die vanuit vooringenomenheid handelen of weer een afwijzing na een sollicitatie. Het idee dat ze niet kansrijk zouden zijn, maakt dat veel jongeren in een slachtofferrol zitten. Tijdens het evenement ‘Kansen zien, kansen grijpen’ willen wij jongeren hun blinde vlek laten zien: er zijn wel kansen, maar jij ziet ze niet. Bijvoorbeeld omdat je geen netwerk hebt, omdat je referentiekader te klein is of eigenlijk omdat je geïsoleerd leeft. Ik begeleid bijvoorbeeld een jongen die vrijwel elke dag hetzelfde rondje van koffiehuis naar shisha lounge maakt. Hij komt hierdoor niet in contact met andere kringen waardoor je geen kansen creëert voor jezelf en moeilijk uit je slachtofferrol komt. Tijdens het evenement zoomen we in op de vraag wat jij kunt doen om kansen te creëren en te pakken ongeacht de belemmeringen die je ervaart. Dit doen we onder andere aan de hand van panelgesprekken met rolmodellen die de jongeren kunnen inspireren.’

 

Meld u aan voor het evenement ‘Kansen zien, kansen grijpen’
Stuur een e-mail naar evenement@stichting-mjg.nl onder vermelding van uw volledige naam. Deelname is gratis. Het evenement vindt plaats op 18 november 2016 van 18.30 tot 22.00 uur in The Student Hotel in Den Haag. Ga voor meer informatie naar het evenement op Facebook.

 

Hoe moeten rolmodellen de jongeren inspireren?
‘Neem bijvoorbeeld docent Simo Lahlimi die tijdens het evenement onderdeel is van het panel. Hij is opgegroeid in een krachtwijk in Rotterdam. Ondanks alle weerstand heeft hij zich optimaal ontwikkeld, een lerarenopleiding gevolgd en geeft hij nu vanuit een enorm pedagogische passie die voortkomt uit opgroeien in een krachtwijk les aan jongeren op een vmbo-school. Hij is iemand die weet waar het zeer doet. Maar vooral iemand die ooit zelf kansen heeft gezien en gepakt en de jongeren tips kan geven.’

Wat hoop je aan het einde van de avond te hebben bereikt?
‘In eerste instantie dat er interactie ontstaat tussen mensen die elkaar normaliter niet spreken, dat nummers worden uitgewisseld en dat er afspraken worden gemaakt. Dat de jongeren dus een groter netwerk krijgen waardoor later de kans op een baan groter wordt. Een ander doel is dat jongeren die zich uitgesloten voelen een bewustwordingsproces ingaan zodat ze accepteren dat er sociale belemmeringen zijn, maar dat ze vandaaruit een strategie bedenken om toch die kansen te pakken die er wel degelijk zijn. En dat ze inzien dat daar soms extra effort voor nodig is. Tenslotte hoop ik dat het dialoogevenement bijdraagt aan een positievere beeldvorming van deze jongeren bij werkgevers, docenten en politieagenten.’

Wie moet zich vooral aanmelden voor dit evenement?
‘De belangrijkste doelgroep voor ons zijn de jongeren uit Den Haag en omgeving die zich uitgesloten voelen. Het maakt niet uit of het een drop-out, een mbo’er, hbo’er of een academische student is. Anderzijds nodigen we professionals uit die graag het gesprek met deze jongeren aangaan, die geïnteresseerd zijn waarom bijvoorbeeld sommige jongeren vanuit een identiteitscrisis soms radicale keuzes maken. Daarnaast nodigen we natuurlijk beleidsmakers, ondernemers en sociaal werkers uit Den Haag en omgeving uit.’

 

Dit evenement is het eerste This is me!-jongerenevenement in een reeks van vier. De volgende drie evenementen vinden in 2017 plaats in Nijmegen, Amsterdam en Utrecht en worden ook georganiseerd met lokale partnerorganisaties.

Anderen bekeken ook