Kranten, magazines en websites staan de afgelopen week bol van verslagen en opinies over de aanslag in Parijs. Welke artikelen mag u als professional niet missen? Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft enkele tips voor relevante artikelen.

‘Je bent beschaafd of je hoort bij de barbaren’ (Trouw)
De nieuwe Charlie Hebdo is uit met op de cover een prent van profeet Mohammed. In dit artikel van Trouw vertellen hoogleraar theologie Erik Borgman en hoogleraar cultuur en christendom Matthias Smalbrugge wat deze prent ons vertelt.  

Organisaties Marokkaanse Amsterdammers: ‘Stop gijzeling van de islam en moslims door extremisten en islamofoben’ (Republiek Allochtonië)
Een aantal Marokkaanse zelforganisaties geeft een verklaring uit dat ‘we er schoon genoeg van hebben na incidenten steeds weer uit te moeten spreken en afstand te moeten nemen’. Volgens de organisaties zorgt de ‘hetze die op dit moment in de (sociale) media gaande is tegen Marokkanen en moslims voor een vergrote afstand tussen de [islamitische] jongeren en de samenleving'. Dit zou hen ontvankelijker maken voor radicalisering.

Eenzame jihadi dwingt ons allen tot eenzame strijd tegen terreur (Volkskrant)
Arabist en radicaliseringsexpert Halim El Madkouri geeft in dit opiniestuk uitgebreide achtergrondinformatie over het fenomeen 'eenzame jihad'. Volgens hem vormen niet de schreeuwers het grootste gevaar maar de stille onzichtbaren daarachter: "De schreeuwers fungeren als bliksemafleiders. Zij zorgen dat alle veiligheidsogen en -oren op hen blijven gericht, terwijl de eenzame jihadi zich in stilte voorbereidt op de heilige taak."

Frankrijk moet hopen dat zijn samenleving dit kan dragen (Trouw)
Roepen om hardere maatregelen tegen terreur en jihadisme heeft geen zin. Volgens journalist Ghassan Dahhan kent geen enkel land in het Westen zo’n strenge antiterreurwetgeving als Frankrijk. Hij stelt een essentiële vraag over sociale stabiliteit versus sociale spanningen: wat kan de Franse regering doen om de samenleving te beschermen tegen terreur, zonder die samenleving tegelijkertijd te ontwrichten?
 
Een leven zonder hoop is een leven zonder moraal (NRC Next, login vereist)
Hoe kwamen de drie mannen in Parijs tot hun waarom? Kunnen we dat begrijpen? Schrijver Philip Huff komt in zijn ingezonden brief uit bij de Amerikaanse auteur Truman Capote. Een interessant stuk over gedeelde verantwoordelijkheid en het ontbreken van uitzicht en hoop.

Land valt niet zomaar uit elkaar (Trouw – inlog vereist)
Bang voor polarisatie in de Nederlandse samenleving na de aanslag in Parijs? Volgens de Utrechtse hoogleraar Paul Schnabel (tevens oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) valt het land niet zomaar uit elkaar. Hij stelt dat er een risico is dat de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen verder verstoord raken maar 'het is een typisch Nederlands streven om iedereen erbij te willen houden'. Hierbij maakt hij wel de kanttekening dat mensen zich hiervoor moeten aanpassen en 'dat staat dwars op wat sommige moslims willen'.