Wanneer homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders met een biculturele achtergrond uitkomen voor hun geaardheid, kan dit tot heftige reacties leiden. Soms zelfs tot mishandeling, familieverstoting of huwelijksdwang. Uit angst voor deze gevolgen leeft deze groep vaak een dubbelleven en blijven ze onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk. Movisie bracht daarom vandaag de handreiking De kastdeur op een kier uit.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2014 blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit lager is onder migrantengroepen dan onder autochtonen. Religie is hiervoor een belangrijke verklaring. Mensen met een biculturele achtergrond en LHBT-gevoelens groeien op in een omgeving waarin die gevoelens slecht geaccepteerd worden. De binding aan familie, netwerk en culturele achtergrond enerzijds en de wens om uiting te geven aan hun gevoelens anderzijds maakt hen kwetsbaar. Dit kan leiden tot stress maar ook tot depressie, dakloosheid en schulden. Als zij om hulp vragen bij een reguliere instelling, wordt hun problematiek op LHBT-gebied niet altijd gesignaleerd. Door hun onzichtbaarheid en de vaak complexe multiproblematiek is het niet eenvoudig voor reguliere hulpverleningsinstellingen om het aanbod op deze groepen aan te sluiten.

'Ik raakte in paniek'

In de handreiking komt Mohamed aan het woord. Hij herkent de gevoelens van stress en depressie: ‘Toen ik me bewust werd van mijn homoseksuele gevoelens, raakte ik in paniek. Ik kon het mij niet voorstellen om én homo én gelukkig te zijn zonder mijn Marokkaanse familie te kwetsen. Ik heb een jaar een dubbelleven geleid. Dit ging echter niet zonder slag of stoot: ik ben na een jaar in elkaar gestort.' Juul van Hoof, projectleider LHBT bij Movisie: ‘Wanneer je zoon, dochter, neef of nicht homo-, lesbische-, biseksuele- of transgendergevoelens blijkt te hebben, komt het opeens dichtbij en komt het erop aan. Helemaal als je leeft in een gemeenschap waar seksuele en genderdiversiteit taboe zijn. In vergelijking tot een LHBT'er zonder biculturele achtergrond, kan de situatie van een biculturele LHBT-er acuter en gevaarlijker zijn. Bijvoorbeeld doordat familie vindt dat de familie-eer is geschonden.’

De kastdeur op een kier

De handreiking De kastdeur op een kier biedt achtergrondinformatie over biculturele LHBT’s. Daarnaast geeft de handreiking antwoord op de vraag hoe gemeenten, beroepskrachten en belangenorganisaties deze groep de juiste ondersteuning kunnen bieden. Van Hoof: ‘Movisie vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van de obstakels waar biculturele LHBT’s mee te maken hebben. Voor professionals is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten wat de overwegingen van biculturele LHBT’s kunnen zijn om de kastdeur op een kier te laten. In de Westerse samenleving is een coming out heel normaal, maar voor biculturele LHBT’s is dit lang niet zo vanzelfsprekend.’

Anderen bekeken ook