De online Buurtmonitor Integratie is geüpdatet met de meest actuele cijfers over integratie. De Buurtmonitor geeft op nationaal, gemeentelijk- en buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Op deze manier kunnen buurten en gemeenten op basis van feiten worden beoordeeld en vergeleken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde.

De monitor biedt een veelheid aan informatie die voor verschillende doeleinden benut kan worden. Bijvoorbeeld voor analyses van de lokale situatie of ontwikkeling. De monitor biedt daarbij de mogelijkheid om verschillende gebieden eenvoudig met elkaar te vergelijken en te analyseren op subdomeinen als arbeidsmarkt, veiligheid en demografie. De monitor kan hiermee als een startpunt voor ontwikkeling van beleid en strategie gebruikt worden.

Waarom een Buurtmonitor Integratie?

Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokale integratiebeleid is actuele beleidsinformatie nodig. Tussen en binnen gemeenten zijn er grote verschillen. Het integratiebeleid zal dan ook niet voor iedere gemeente en buurt hetzelfde zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze informatietool lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.

Het instrument bevat gegevens over alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.

 

7 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Hoe kan het zijn dat bepaalde wijken meer dan 40 % westers en niet westerse migranten telt en andere wijken nog geen 15 %. Om een goede inburgering en integratie te krijgen lijkt het mij beter om de verschillende bevolkingsgroepen anders in te delen. Nu blijven een aantal groepen dicht bij elkaar en is de noodzaak om te integreren niet aanwezig.
Voorbarige conclusie. Zoom in op de individuele behoeften en je zult zien dat meeste mensen net zoals jij en ik dezelfde wensen en idealen hebben. Dak boven hoofd, opleiding, werk, zorg voor kinderen , sociale contacten enz......
Hallo Bert, Je punt is helder. Gemeenten kunnen inderdaad moeilijk sturen waar iedereen moet wonen. Iedereen heeft een zekere keuzevrijheid. Toch proberen veel gemeenten segregatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld met behulp van de zogenaamde 'Rotterdamwet', door bepaalde eisen te stellen aan het inkomen van een gezin dat in een bepaalde wijk wil gaan wonen en door verschillende woningtypes in een wijk te realiseren.
Waarom presenteert de Buurtmonitor criminaliteit met een hoodie? Dat symbool alleen al bevordert vooroordeel, en lijkt een onjuiste voorstelling van de realiteit, tenzij het kennisinstituut de dagelijkse nieuwsgeving m.b.t. de overheid niet volgt. Of is er ook een symbool voor buurten waar corrupte ambtenaren wonen?
Hallo Isabella, ik weet niet waarom er voor dat symbool is gekozen. Heb jij een beter idee? Man met een maskertje voor de ogen en een streepjestrui lijkt me ook niet goed. Weliswaar is het niet de monitor van KIS maar ik kan het wel meegeven aan de ontwikkelaars.
Wat voor inzicht geeft de buurtmonitor in integratie? Ik zie wel allerlei gegevens over buurten, maar geen weging van risicofactoren en beschermende factoren die iets duiden over mate van integratie of evt kwetsbaarheid van buurten (zoals in rapport Leefbaarheid in Nederland 2018)
Hallo Andy, Leuk je hier te treffen! Inderdaad zou het mooi zijn als er weging en duiding zou zijn, maar de buurtmonitor geeft nu een aantal kerncijfers. Je kunt je ook wel voorstellen dat het lastig is om allerlei factoren in combinatie te wegen en te analyseren in een digitaal product. In overleg met SZW (waaronder de monitor valt) zijn wij nu wel aan het bestuderen of wij de monitor nog kunnen verbeteren op dit punt!

Jouw bijdrage

5 + 1 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.