De online Buurtmonitor Integratie is geüpdatet met de meest actuele cijfers over integratie. De Buurtmonitor geeft op nationaal, gemeentelijk- en buurtniveau inzicht in de stand van de integratie door verschillende demografische en sociaaleconomische indicatoren naar herkomst te presenteren. Op deze manier kunnen buurten en gemeenten op basis van feiten worden beoordeeld en vergeleken met andere buurten en gemeenten en met het Nederlands gemiddelde.

De monitor biedt een veelheid aan informatie die voor verschillende doeleinden benut kan worden. Bijvoorbeeld voor analyses van de lokale situatie of ontwikkeling. De monitor biedt daarbij de mogelijkheid om verschillende gebieden eenvoudig met elkaar te vergelijken en te analyseren op subdomeinen als arbeidsmarkt, veiligheid en demografie. De monitor kan hiermee als een startpunt voor ontwikkeling van beleid en strategie gebruikt worden.

Waarom een Buurtmonitor Integratie?

Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het lokale integratiebeleid is actuele beleidsinformatie nodig. Tussen en binnen gemeenten zijn er grote verschillen. Het integratiebeleid zal dan ook niet voor iedere gemeente en buurt hetzelfde zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze informatietool lokale partijen ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van het integratiebeleid.

Het instrument bevat gegevens over alle 390 Nederlandse gemeenten en de bijbehorende 12.822 buurten.