‘Cliënten uit Eritrea hebben nu meer vertrouwen in ons’

Margje Brouwer, verloskundige bij De Amsterdamse Geboortepraktijk, helpt haar cliënten uit Eritrea om zich aan te melden voor deelname aan een online centering-groepen voor groepsgewijze zwangerschapsondersteuning op basis van het Centering-model in eigen taal. Lees hier het interview met CenteringZorg. 

Artikel
Vluchtelingen

'Het contact met statushouders uit Eritrea was voor ons, Amsterdamse verloskundigen, vier jaar geleden uitzonderlijk moeizaam. Niet alleen door de taalbarrière: het Nederlandse geboortezorgsysteem en de beleving van een zwangere uit Eritrea staan mijlenver uit elkaar. Met handen en voeten krijg je het gewoon niet uitgelegd! En dat leidt, begrijpelijkerwijs, tot onzekerheid, stress en wantrouwen. De Nederlandse ‘medische molen’, onze afspraken en regels, zijn totaal onlogisch voor ze.'

De start van livegroepen in Amsterdam

'Vanwege die enorme kloof (die ontstaat door taalproblemen, cultuurverschillen én een laag kennisniveau) is in Amsterdam destijds voor deze doelgroep de CenteringPregnancy-pilot gestart. De groepen waren toen nog live. Binnen ons samenwerkingsverband werd bovendien afgesproken om voortaan alle zorg voor Eritrese zwangeren die in Amsterdam wonen te concentreren bij drie verloskundigenpraktijken, zodat we die doelgroep beter konden bedienen. Wij waren een van die drie praktijken, omdat we dichtbij een locatie zitten waar veel statushouders uit Eritrea wonen en we dus al veel Eritrese cliënten hadden. Om voor ons te tolken tijdens de bevalling konden we voortaan Amy bellen: Amy Welde Selase, co-begeleider en cultuur-mediator van de centering-groepen. Want al zet je op eigen kosten* de tolkentelefoon in: die tolken zijn niet thuis in ons jargon en de Nederlandse geboortezorg.' *tolken worden voor verloskundigen niet vergoed. 

De toegankelijkheid van onze zorg is veel beter

'Binnen de centering-groep wisselen de vrouwen kennis en ervaring uit, met elkaar, en met de verloskundige en cultuur-mediator die hun cultuur en belevingswereld echt goed kennen. Ze krijgen daardoor meer inzicht en vertrouwen in het Nederlandse systeem. Dat vertrouwen is door de jaren heen heel erg toegenomen. Ze weten inmiddels gewoon de weg. Ze weten wat een verloskundige is en waar we zitten. Ze melden zich tegenwoordig op tijd aan en niet pas na drie maanden zwangerschap. De toegankelijkheid van onze zorg is voor deze zwangeren nu veel beter. Opvallend is ook, dat de vrouwen nu komen als ze een afspraak met ons hebben, en op tijd zijn.'

Je moet deze kwetsbare groep aan de hand nemen. Is er meer vertrouwen in zorgverleners en in ons systeem, dan bereiken we ze ook beter met onze zorg en adviezen. De winst strekt veel verder dan alleen de zwangerschap

Nu voor alle zwangeren in Nederland

'Door corona zijn de groepen nu niet meer live, maar online. Voordeel is dat Eritrese zwangeren uit het hele land nu kunnen meedoen. Wij melden al onze Eritrese cliënten aan en ze vertellen het tegenwoordig ook al aan elkaar. We vragen of ze gebeld mogen worden en dan neemt een Eritrese co-begeleider contact op. Eigenlijk wil iedereen het, tenzij ze bijvoorbeeld een derde kind krijgen of het logistiek echt niet haalbaar is. Iedereen is enthousiast en ze doen ook best trouw mee. We horen er heel positieve dingen over terug. Ik had niet gedacht dat het online ook zo goed zou werken. Met de deelnemers wordt bijvoorbeeld ook geoefend hoe je een gesprek met je dokter kunt voeren en welke vragen je dan kunt stellen. Want Eritrese zwangeren zijn dat totaal niet gewend. De vrouwen blijven onderling ook vaak contact houden wanneer de kindjes opgroeien.'

De opbrengsten reiken ver

'Je moet deze kwetsbare groep aan de hand nemen. Is er meer vertrouwen in zorgverleners en in ons systeem, dan bereiken we ze ook beter met onze zorg en adviezen. De winst strekt veel verder dan alleen de zwangerschap. Je geeft moeder en kind een betere start: een heel belangrijk fundament. Het leidt bovendien ook tot een betere verstandhouding met de huisarts, het consultatiebureau en ons schoolsysteem.'

'Vanuit de geboortezorg, als professionals, moeten wij de brug blijven slaan naar deze doelgroep. Ik vind het belangrijk dat we voldoende ruimte laten voor de leef en begripswereld van deze mensen. In Nederland verschuift de termijn voor een inleiding bijvoorbeeld in sommige gevallen van 42 naar 41 weken. Maar vanwege hun godsdienst willen Eritrese zwangeren dat de baby zonder medisch ingrijpen ter wereld komt. Ze willen daardoor afwachten.'

Bron: CenteringZorg 

icon_alert Op dit platform stelt KIS derden in de gelegenheid hun kennis en opinie te delen. Externe bijdragen geven niet noodzakelijkerwijs de visie van KIS over betreffend onderwerpen weer.
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.