Commissie brengt advies uit over erkenning slavernijverleden

Dagmar Oudshoorn is voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Op 1 juli overhandigde ze de bevindingen van het college aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK), Kajsa Ollongren.

Artikel
Discriminatie

Het college kreeg de opdracht om een advies uit te brengen aan de regering over erkenning en herdenking van het slavernijverleden. Daarnaast kreeg het college de taak om dialoogbijeenkomsten te organiseren. Daarin kregen burgers met uiteenlopende achtergrond de gelegenheid om te discussiëren en van gedachten te wisselen Ook werden er dialogen gevoerd binnen verschillende Nederlandse sectoren.

Voor het tot stand komen van de dialogen en het rapport heeft het adviescollege samengewerkt met verschillende deskundigen en organisaties, waaronder Movisie.

Lees verder op Movisie.nl

Klik hier om het interview met Dagmar Oudshoorn te lezen en om het rapport te downloaden.