Corona helpdesk voor statushouders gestart

Er is een corona helpdesk voor statushouders gestart. Getrainde vrijwilligers staan mensen vanuit huis te woord in het Arabisch of Tigrinya. Doel van de helpdesk is om nieuwkomers beter te informeren en te beschermen tegen het coronavirus.

 

Artikel
Coronadossier

In Nederland zijn er ruim honderdduizend statushouders*. Veel statushouders beheersen onvoldoende Nederlands om het nieuws over corona te volgen. Daarbij is een groot deel laaggeletterd tot analfabeet. De groep statushouders is te groot om links te laten liggen. Het effectief informeren van deze doelgroep zorgt voor een lager veiligheidsrisico. Onder statushouders scharen wij ook asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Het grootste gedeelte hiervan komt uit Syrië en Eritrea.     De helpdesk is een initiatief van Corona Actiecomité Statushouders (CAS), een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die een telefonische helpdesk opent om juist deze groep te woord te staan in hun eigen taal. Dit doen ze door getrainde vrijwilligers in te zetten. Alle vrijwilligers werken thuis. De vrijwilligers spreken Tigrinya of Arabisch, de meest voorkomende talen van de grootste groepen onder statushouders.

De werkwijze bij de Corona Helpdesk

De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. Bij statushouders is er onduidelijkheid over hun werksituatie, de bereikbaarheid van overheidsinstanties zoals de sociale dienst, IND en het COA. Maar ook thuisonderwijs voor hun kinderen roept veel onzekerheid op. De Corona Helpdesk Statushouders beantwoordt dit soort vragen telefonisch. In geval van complexe vragen zijn er tweedelijns specialisten die begeleiding bieden.  

 

De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800. De helpdesk is een initiatief van Syrische Vrijwilligers Nederland, Stichting Lemat, Hello Breda, Nieuwlander, Cultuur in Harmonie, Syrisch Kurdisch Informatiepunt en Centering Pregnancy voor Eritrese moeders. Meer informatie vind je op cashelpdesk.org.

  *Volgens UNCHR zijn er 101.000 vluchtelingen in Nederland in 2018. Dit zijn mensen, waarvan hun asielverzoek in behandeling is genomen. (bron Vluchtelingenwerk Nederland Rapport 2019)

 

Freelance journalist Laura Jansma schreef voor NRC een artikel over de Corona helpdesk. Ze sprak onder meer met de Eritrese Amsterdammer Amy Weldeselase (39) die werkt als tolk en begeleider in de verloskundige zorg. Aanvankelijk zou Weldeselase (foto boven) dit vrijwilligerswerk twee middagen per week doen. Ze besloot er al snel vijf van te maken. Lees ook het NRC-artikel.

 

Coronadossier

Dit artikel is onderdeel van een dossier waarin wij kennis verzamelen over het coronavirus. Heb jij een vraag die KIS kan beantwoorden? Tips of noemenswaardige initiatieven? Stuur dan een e-mail naar communicatie@kis.nl.

Naar het dossier