Weinig aanpakken richten zich specifiek op de vermindering van de werkloosheid onder jongeren met een migrantenachtergrond. Kennisplatform Inclusief Samenleven komt nu met een overzicht van projecten die zijn ingezet om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.

In de inventarisatie worden vijftig projecten uitgelicht die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ikram Taouanza, projectmedewerker bij Kennisplatform Inclusief Samenleven licht toe: ‘We wilden niet een uitputtend overzicht van aanpakken maar zoveel mogelijk variatie in methodieken in beeld krijgen. We zochten breed, wel is specifiek aandacht besteed aan projecten gericht op jongeren met een migrantenachtergrond of uit sociaaleconomisch achtergestelde milieus.’ Voor deze inventarisatie is geput uit aanpakken van verschillende databanken zoals de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie, Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en Databank Interventies naar werk van Divosa.

Zelf interventies toetsen

De lijst met aanpakken is een eerste resultaat van het project Wat werkt rond arbeidsparticipatie? van Kennisplatform Inclusief Samenleven. Binnen dit project wordt onderzocht hoe interventies gericht op arbeidsparticipatie van jongeren werken en wat verbeterd kan worden. De praktische kennis over ‘wat werkt’ resulteert volgend jaar in een instrument waarmee organisaties zelf in de toekomst hun interventie toetsen. De aanpakken moeten zo bovendien gemakkelijker ontwikkeld en verspreid worden. Taouanza: ‘Wanneer we meer inzicht hebben over wanneer en in welke omstandigheden een bepaalde aanpak werkt, dan kunnen bestaande en nieuwe interventies deze kennis ook gebruiken om het uiteindelijke doel, meer jongeren aan het werk, te bereiken.’

Werkloosheid groot probleem

Jeugdwerkloosheid is in Nederland helaas nog een groot probleem. Het werkloosheidspercentage voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar was in 2013 15,9 procent. Er zijn opmerkelijke verschillen wanneer wordt gekeken naar de herkomst. 12,9 procent van de jongeren van Nederlandse afkomst had geen werk. Bij niet-westerse migrantenjongeren lag dat percentage op 32,4 procent. 

Anderen bekeken ook