Artikel

Dit is het best gelezen in november

Artikel - 30 november 2017

Van een interview met socioloog Sawitri Saharso over botsende waarden tot een onderzoek naar de integratie van Eritreeërs en wat werkt tegen discirminatie: dit is in november het best gelezen op deze website.

1. 'De overheid kan geen standpunten opleggen aan haar burgers'
Goed met elkaar samenleven ondanks onze verschillende culturen en religies. Hoe doe je dat in een maatschappij waarin waarden steeds vaker lijken te botsen? Socioloog en hoogleraar Sawitri Saharso betoogt in haar oratie Gloedvol samenleven in morele diversiteit dat de overheid hiervoor randvoorwaarden moet scheppen, maar dat ook burgers nodig zijn. Een interview.

2. Van vluchteling tot succesvol ondernemer: 'Zie je zelf niet als slachtoffer'
Omar Munie vluchtte op zijn negende vanuit Somalië naar Nederland. In een recordtempo ontwikkelde hij zich daarna van een veelbelovend mbo-leerling tot een veelzijdig en veelgevraagd ontwerper. Munie is rolmodel en een ondernemer met een maatschappelijke missie. Hij geeft nieuwkomers een zetje bij het vormgeven van hun loopbaan. Voor de nieuwe editie van magazine Doen! ging Movisie bij de onwerper langs.

3. Onderzoek bevestigt: Eritrese statushouders hebben meer ondersteuning nodig bij integratie
Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland. Het grootste deel krijgt een verblijfsvergunning en door gezinshereniging zal het aantal Eritrese statushouders de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken, zowel van Kennisplatform Integratie & Samenleving als PreciesAdvies, tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

4. KIS-onderzoek belicht effectiviteit van interventies tegen discriminatie
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe aanpakken ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te bestrijden, getuige het brede scala aan interventies dat te vinden is in de databank Praktijkvoorbeelden Antidiscriminatie. Iets wat echter onderbelicht is gebleven, is de effectiviteit van deze interventies. Op het symposium ‘Wat werkt tegen discriminatie? lichtten twee onderzoekers hun bevindingen toe op basis van literatuuronderzoek.

5. Blog: Altijd debatteerden ‘zij’ over Zwarte Piet, nu was ik het zelf
Sint is weer in aantocht en daarmee ook de inmiddels bekende discussie rondom Zwarte Piet. ‘Zij’ gaan de barricaden op en geven op luide of minder luide toon hun mening. Een discussie waar Anouk Sulter zich meestal niet in mengt, maar laatst onverwachts toch zeer actief aan deelnam.

Anderen bekeken ook

KIS brengt door middel van een maatschappelijke rendementsanalyse de meerwaarde in beeld van de Schilderswijk Moeders in Den Haag. Dit is een project van buurtcentrum de Mussen en een aantal zelforganisaties, waarin vrijwilligers geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk ondersteunen en begeleiden naar reguliere hulpverlening.

Reageer