Artikel

Dit is het meest gelezen in juli

Artikel - 1 augustus 2017

Van nieuwe onderzoeksresultaten over arbeidsbemiddeling van vluchtelingen - verpakt in een strakke infographic - tot het versterken van sociale binding tussen bevolkingsgroepen en waarom kinderen met een migratieachtergrond vaker opgroeien in armoede: dit is juli door onze bezoekers het best gelezen.

1. Infographic: arbeidsbemiddeling vluchtelingen gaat beter
Waren gemeenten in 2016 nog vooral bezig met het maken van beleid, dit jaar zijn concrete stappen vooruit gemaakt om statushouders naar werk te begeleiden. Gemeenten starten eerder en hebben meer contact met werkgevers. Wel is er te weinig aandacht voor kwetsbare vluchtelingen, blijkt uit nieuw KIS-onderzoek.

2. Onderzoek bevestigt: Eritrese statushouders hebben meer ondersteuning nodig bij integratie
Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland. Het grootste deel krijgt een verblijfsvergunning en door gezinshereniging zal het aantal Eritrese statushouders de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken, zowel van Kennisplatform Integratie & Samenleving als PreciesAdvies, tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

3. Minder 'wij-zij', hoe krijg je dat voor elkaar?
Hoe versterken gemeenten de sociale binding om polarisatie tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan? Op die vraag zochten experts met elkaar het antwoord tijdens een kennisatelier. 'Goed kunnen omgaan met diversiteit is een voorwaarde om de binding tussen mensen te versterken.'

4. Kinderen met migratieachtergrond groeien vaker op in armoede
Kinderen met een migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak in armoede op als hun leeftijdgenoten met een Nederlandse achtergrond. Sociale wijkteams en gemeenten hebben te weinig aandacht voor deze gezinnen.

5. Nijmeegs project De school als vindplaats 'voorkomt een hoop ellende later'
Om psychische en gedragsproblemen bij kinderen vroeg te signaleren, zet de gemeente Nijmegen een tweedelijns jeugdspecialist in op alle basisscholen. Hij of zij kijkt mee in de klas, observeert, voert korte, oplossingsgerichte interventies uit en begeleidt families. 'Het enthousiasme voor deze aanpak is groot.'

Reageer