Niet zelden staan mensen met een enorme persoonlijke drive aan de voet van succesvolle initiatieven. Wanneer deze initiatieven groeien, is er vaak een omslag nodig om het initiatief te verduurzamen. Welke stappen zijn er nodig om dat voor elkaar te krijgen?

Wanneer een initiatief groeit, komt het voor uitdagingen te staan. Er zijn steeds meer vrijwilligers nodig en ook meer middelen om het aanbod te kunnen blijven bieden. Het vraagt een omslag in de manier van werken en doen.

Durf te Dromen

Een voorbeeld van een groeiend initiatief is Stichting Durf te Dromen. Stichting Durf te Dromen gelooft dat kinderen uit Overvecht een glansrijke toekomst tegemoet kunnen gaan. Er zit enorm veel talent in de wijk. Inmiddels draait er een stevig programma gericht op talentonwikkeling van schoolgaande kinderen. Er zijn al ruim 200 kinderen bereikt en ruim 50 vrijwilligers actief. Ook ouders worden nauw betrokken in de ontwikkeling van hun kind.

Deze enorme groei zet de initiatiefnemer voor uitdagingen om de kwaliteit te kunnen bieden die nodig is om al deze kinderen tot bloei te kunnen laten komen. Het is nodig om vrijwilligers te vinden en te binden, voldoende duurzame samenwerkingen aan te gaan en voldoende middelen te genereren. Hoe doe je dat?

De transformatie van het sociaal domein vraagt om een andere manier van werken aan sociaal professionals en initiatieven, namelijk ondernemend werken.

Sociaal ondernemen

De transformatie van het sociaal domein vraagt om een andere manier van werken aan sociaal professionals en sociaal maatschappelijke initiatieven, namelijk ondernemend werken. Volgens KIS-adviseur Bora Avrić zullen sociaal maatschappelijke organisaties zichzelf opnieuw moeten uitvinden. ‘Het is daarbij belangrijk om van binnen naar buiten te kijken. Dat betekent eerst hun missie en hun visie opnieuw onder de loep nemen, een omgevingsanalyse doen - aandacht voor de omgeving, de samenwerkingspartners en de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie - en wensen en behoeften van klanten in beeld brengen om tot een beter product of betere dienst te komen. Tot slot marketingcommunicatie inzetten om meer aandacht voor je organisatie en product of dienst te genereren.’

Ook het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden is belangrijk. Kent het sociaal wijkteam jouw initiatief al bijvoorbeeld? Of een lokale vrijwilligersorganisatie? Ook de gemeente en diverse fondsen kunnen een samenwerkingspartner zijn en helpen door het verstrekken van subsidie. Structureel succes is alleen mogelijk door over de eigen muren te kijken, strategische allianties te sluiten en mensen, organisaties, domeinen en projecten met elkaar te verbinden.

‘Laten we verder praten’

De kennis uit dit artikel komt voort uit een bijeenkomst van de KIS community. Van betrokken burger tot beleidsmedewerker. De KIS community is divers. Members delen tips, kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven. Bieden hulp aan om meer van elkaar te leren. Elke keer staat een ander thema centraal waarover samen wordt nagedacht en kennis wordt gedeeld om samen te werken aan kwaliteitsverbetering.

KIS community

In de KIS community worden praktijkdeskundigen, beleidsmakers en professionals rond concrete thema’s op het gebied van integratie en inclusie bij elkaar gebracht. Het KIS membership levert je een netwerk met mensen uit heel verschillende kringen op, die in gezamenlijke verbondenheid meer impact kunnen genereren. Je staat vooraan in de ontwikkeling en blijft elkaar inspireren en uitdagen. Naast de KIS community bijeenkomsten zijn er mogelijkheden om in kleinere groepen een thema verder uit te diepen, zoals in dit artikel ook beschreven is. Zo kun je samen tot een bruikbare aanpak of een concreet product komen.

Lees meer over de KIS community

Lees ook het verslag van de eerste bijeenkomst: KIS community werkt aan verbinding.

Lees ook het verslag van de tweede bijeenkomst: Verbinding in coronatijd.

Anderen bekeken ook