De meeste laadpalen staan in de duurste buurten, de subsidies voor zonnepanelen en groene stroom gaan vooral naar witte woonwijken. En daar wordt ook vaker biologisch gegeten, gekookt op inductieplaten en de verwarming minder hoog opgestookt. Maar wie heeft er aandacht voor duurzaam leven als ‘overleven’ de hoogste prioriteit heeft? Wie denkt er aan zonnepanelen op het dak als je maar ternauwernood de huur of hypotheek kunt betalen? Bewoners van kwetsbare wijken, die het sociaal-economisch lastig hebben en lager zijn opgeleid, zijn moeilijk te betrekken bij de energietransitie. Vooral onder bewoners met een migratieachtergrond in die wijken is de betrokkenheid bij de energietransitie laag, blijkt uit verkennend onderzoek van KIS en Klimaatverbond Nederland.

Dat de participatie van bewoners met een migratieachtergrond bij de energietransitie moeizaam verloopt, komt volgens het rapport doordat er specifieke drempels zijn, zoals culturele accenten. En door huis-tuin-en-keuken gewoonten. Zo zei één van de geïnterviewden: ‘Als je op elektriciteit kookt, smaakt het eten niet zo lekker. Je hebt toch echt vuur nodig.’ Anderen maakten zich zorgen over de kwaliteit van gebakken brood, tajines die niet op de kookplaat mogen en nieuwe theepotten die moeten worden aangeschaft bij een overgang naar inductie.

Lees het rapport 'Naar een inclusieve energietransitie'

‘De Arabische vrouw is heel precies in haar baksels’, vertelde een bewoonster. ‘Bij bewoners met een migratieachtergrond is echt behoefte aan meer voorlichting, aan informatie met aandacht voor culturele aspecten. Geef goede praktische tips om te laten zien hoe het anders kan. Zo kun je onbekendheid wegnemen, maar toon je wel respect voor de gebruiken’, aldus onderzoeker Marjolein Odekerken.

Wij-zij-denken

Een ander punt dat de onderzoekers noemen is het gevoel van uitsluiting dat sommige groepen ervaren, in een samenleving waarin het ‘wij-zij-denken’ toeneemt. Migranten ervaren de energietransitie als iets dat niet bij ‘wij’ maar bij ‘zij’ hoort. Odekerken: ‘Nog altijd wordt er volgens de respondenten teveel gedacht vanuit wit beleidsmakers perspectief.’

Bij bewoners met een migratieachtergrond is echt behoefte aan meer voorlichting, aan informatie met aandacht voor culturele aspecten  - Onderzoeker Marjolein Odekerken

Dit herkent Nirupa Shantiprekash, adviseur diversiteit en inclusie van de gemeente Arnhem: ‘Als je je niet welkom, gezien en gehoord voelt, is het lastiger volwaardig mee te doen. En als je het idee hebt dat duurzaamheid vooral een bezigheid is van hoogopgeleide witte mensen, zul je het sneller aan deze groep overlaten’, aldus Shantiprekash die in het oosten van het land betrokken is bij ‘Kleurrijk Groen’, dat gemeenten helpt bij het vormgeven van een inclusieve energietransitie en daarmee een eervolle 20ste plaats in de jaarlijkse Top 100 Duurzame Initiatieven van dagblad Trouw verdiende.

Rolmodellen

Een ander cultureel aspect dat ervoor zorgt dat de participatie van bewoners met een migratieachtergrond achterblijft, is het gebrek aan goede, herkenbare voorbeelden. ’Als mensen een voorbeeld te zien krijgen dat dichter bij hun werkelijkheid ligt, beseffen ze sneller dat het óók iets van en voor hen is. Dan staan ze eerder open om het gesprek te voeren en zullen ze sneller gemotiveerd raken’, stelt Odekerken.

Maak de energietransitie inclusiever door de boodschap te laten overbrengen door verschillende rolmodellen. Door ambassadeurs met een migratieachtergrond die bijvoorbeeld moskeeën en buurthuizen bezoeken, zo luidt het advies. ‘Zo iemand kan het naar de groep toe communiceren, in de eigen taal’, zegt een van de gesprekspartners in het onderzoek. ‘Dan gaat het van hart tot hart.’ Zo’n rolmodel spreekt volgens de respondent veel meer aan dan iemand ‘die gestudeerd heeft en helemaal pro-duurzaam is’, maar niets van de problematiek in de wijk of de leefwereld van de betrokkene begrijpt. De onderzoekers spreken over een netwerkbenadering waarmee je vertrouwen opbouwt.

 Als je het idee hebt dat duurzaamheid vooral een bezigheid is van hoogopgeleide witte mensen, zul je het sneller aan deze groep overlaten  -  Nirupa Shantiprekash, adviseur diversiteit en inclusie gemeente Arnhem

Ook Nirupa Shantiprekash ziet een rol voor rolmodellen, maar zij wijst daarnaast op verbeterpunten in de schriftelijke communicatie. ‘Bedrijven en gemeenten vinden vaak niet de juiste ingang om mensen met een migratieachtergrond te bereiken, ze staan inderdaad te ver van die leefwereld. Dat zie je terug in brieven die te lastig zijn, in plaatjes die niet aanspreken of simpelweg in een taal die niet aansluit.’

Herhaling

Leendert Odijk is projectleider ‘Aardgasvrij’ in Utrecht. In 2030 moet Overvecht Noord aardgasvrij zijn, twintig jaar later heel Utrecht. Hij ziet voldoende mogelijkheden voor het betrekken van bewoners met een migratieachtergrond bij de ‘duurzame missie’. Volgens Odijk is in het multiculturele Overvecht veel overlegd met bewoners: ‘Ze hebben meebeslist over de opzet van de communicatiemiddelen. Een deel van de bewoners krijgt een brief, we verspreiden berichten via sociale media en we benaderen anderen 1-op-1.’

Het is een ingewikkeld onderwerp dat eenvoudig moet worden uitgelegd, zo omschrijft Odijk de opdracht voor de gemeenten en bedrijven die betrokken zijn bij de energietransitie. ‘Wij geloven in de kracht van de herhaling, zodat uiteindelijk iedereen op de hoogte is. Pas als mensen er iets van weten, komen ze in beweging en gaan ze participeren.’

Wij geloven in de kracht van herhaling, zodat uiteindelijk iedereen op de hoogte is   -  Leendert Odijk, projectleider ‘Aardgasvrij’ Utrecht

Ondanks de goede bedoelingen en de extra aandacht oogstte een brief van twee kantjes van wethouder Lot van Hooijdonk (energie, mobiliteit en groen) aan de bewoners van Overvecht kritiek. Te lang, te ingewikkeld, te ambitieus, zo stond op Twitter. ‘De brief was, heel basaal, één van de communicatiemiddelen. Er was dus veel meer’, zo reageert Odijk.

Maar het kan altijd beter, stellen de onderzoekers. In het onderzoek beschrijven ze de praktische tips die de bewoners met een migratieachtergrond zelf hebben gegeven, zoals het betrekken van moeders die een belangrijke spilfunctie vervullen in de gemeenschappen.

Bewustzijn

Het ‘witte perspectief’ van gemeenten, energieleveranciers en woningcorporaties spreekt vooralsnog dus vooral de witte, hoogopgeleide voorhoede aan. De energietransitie moet inclusiever, stellen de onderzoekers. Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid, van moeilijke brieven over ingewikkelde subsidies. Er moet werk gemaakt worden van het vergroten van het draagvlak, het bijbrengen van bewustzijn: dat de energietransitie goed is voor gezondheid en klimaat. Odekerken: ‘Voor bewoners met een migratieachtergrond zijn dit waarden die als basis kunnen dienen om mensen te motiveren’.

Het gaat over grote zaken, zoals de luchtvaart en luchtverontreiniging van multinationals. Maar ook over kleine dingen die een ieder kan bijdragen, zoals afval scheiden, de verwarming wat minder ‘oppoken’ en wat vaker de fiets of het openbaar vervoer nemen. Hier ligt volgens de onderzoekers ook een belangrijke taak voor scholen, voor opleiding en voorlichting in de wijken over klimaatverandering. Odekerken: ‘Maak het iets van ons allemaal. Het kost tijd maar het is de investering waard.’

Geloof

Duurzamer leven? ‘Dat is winst voor jezelf, je portemonnee en voor je medemens. Het heeft ook betrekking op je geloof. Moet je je planeet verpesten voor dieren en planten en kinderen, dan bevind je je helemaal niet op het goede pad’, zo reageerde een van de geïnterviewden in het verkennende onderzoek van KIS. Dat moet toch iedereen aanspreken? Zo wordt het van ons allemaal!

Lees het rapport 'Naar een inclusieve energietransitie'

Auteur: Rob Pietersen

Anderen bekeken ook

25 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Eens met de bovenstaande opmerking. Dit bericht kan zo op de Spelt
Duidelijk moge zijn dat de subsidiepot in deze leidend is.
wat een waanzin is dit, dus de hoogopgeleide witte man die in een corporatiewoning woont is het perspectief? De totale transitie is een farce. de infra kan al die zonnepanelen niet aan, er moet eerts 1.2 miljaard geïnvesteerd worden, wie denk je dat dat gaat betalen, ja die vervelende witte hoogopgeleide man
Ja dit is serieus, er moet geld losgemaakt worden voor inclusief clubjes. De eilanden vol met mensen die toch al niet mee willen doen zullen er weinig van zien, de inclusief clubjes echetr wel.
En waarom zou Utrecht van het gas af moeten? Terwijl Duitsland zijn gasnet aan het moderniseren en uitbreiden is, want schoon. De van oorsprong oriëntaalse huismoeder die gewoon op vuur wil koken is tenminste niet achterlijk!
Dit stuk is echt absurd. De schrijver is rijp om als communicatie adviseur van Vluchtelingenwerk zelf duurzaam gerecycled te worden tot iets anders waar die wel wat toevoegt. De correlatie tussen het aantal laadpalen en inkomen is vrij logisch. Immers, een Tesla van meer dan €50.000 is slechts weggelegd voor personen met een (ver) boven modaal inkomen. Dat er toevallig dan vooral veel 'witte' mensen is logisch, immers zij maken nog steeds de meerderheid uit van de bevolking. Tot zover allerlei open deuren. In plaats van op 'kleur' te selecteren, doet de schrijver zich er goed aan de racistische benadering achterwege te laten. In plaats daarvan lijkt het belangrijker om te focussen op inkomen en educatie. Immers met bijstand, zonder opleiding worden zonnepanelen van ongeveer 3 a 4 duizend een lastig punt, ongeacht of je nu wit, zwart of bruin bent.
Wat een onzin-verhaal! Verdien je hier geld mee?.?
Resumerend, WIJ migranten: - spreken geen of slecht Nederlands (wij dienen immers in onze "eigen" taal aangesproken te worden. - Doen niet aan duurzaamheid omdat wij onszelf niet zien als onderdeel van deze samenleving (vandaar dus het woord "eigen" in het bovenstaande punt). - Zijn niet in staat om ons nieuwe technieken, zoals inductie eigen te maken. (ps. kan ik uit dit stuk tevens opmaken dat autochtonen wel gratis nieuwe inductieproef theepotten krijgen?) - Laten ons handelen afhangen vanuit een behoefte om ons af te zetten tegen witte Nederlanders (ik wil niet aan duurzaamheid doen want dat is iets wat witte Nederlanders al doen). Maar het meest bizarre aan dit stuk is dat er wordt gesuggereerd dat het kunnen begrijpen van overheidscommunicatie mede afhangt van de mate van melanine productie in de huid (of is dit een misvatting van mijn kant omdat ik door mijn hogere melanine productie niet in staat ben om te begrijpen waarom er wordt gesproken over "witte hoogopgeleiden" i.p.v. "hoogopgeleiden"? ).
Niet te geloven, dit. Elke keer dat je denkt dat de woke-waanzin haar hoogtepunt heeft bereikt, krijg je zoiets als het bovenstaande in je gezicht gewreven; het kan steeds weer nóg zwakzinniger. Dit soort gebazel is niets meer en niets minder dan een vorm van omgekeerd racisme bovendien. Alles dat "wit" is, is fout. Per definitie. Het wordt hoog tijd dat de geldkranen eens stevig worden dichtgedraaid die de verspreiding van deze zieke hersenverweking mogelijk maken.
En alweer zien we het lage verwachtingen racisme voorbij komen in dit artikel. (Dat vuur is trouwens niet zo gek: ook Italianen stoken liever hun pizza-oven op hout. Ik trouwens ook). Dachten jullie dat vluchtelingen geld hebben voor dit soort onzin ? Kijk maar wie het promoten en in welke functie, normale mensen kunnen het allemaal niet betalen (50K per woning en alleen omlaag te krijgen met voodoo-economics en alternatieve rekenkunde) en geven hun verdiende geld - ipv gekregen belasting-subsidiegeld van mensen met een baan - liever aan iets nuttigs uit. Huur en eten bijvoorbeeld. Woke, klimaat.. de nieuwste verdienmodellen voor over het paard getilde sneeuwvlokjes. Ga werken ! Laat ons met rust.
Nog even een citaatje: "Vooral onder bewoners met een migratieachtergrond in die wijken is de betrokkenheid bij de energietransitie laag, blijkt uit verkennend onderzoek van KIS en Klimaatverbond Nederland." Leer mij "bewoners met een migratie-achtergrond" kennen. Jarenlang heb ik me voor ze ingezet; kinderen geholpen met hun huiswerk, pa's en ma's geholpen met de taal, met het invullen van formulieren, met het de weg wijzen in de jungle van de instanties. Maar het adagio was steeds op het zelfde neer: Nederland was niks, het land van herkomst (Turkije, Marokko, Algerije) was alles. Nederlanders waren geperverteerd, de vrouwen hoerig, ze aten varkens en het ergste: ze waren ongelovig. Ik ben tenslotte, gefrustreerd en beledigd, gestopt met die bezigheden. Het overgrote deel van deze mensen staat - bewust en weloverwogen - met de rug naar de Nederlandse samenleving. Het raadt je de koekoek dat hun betrokkenheid bij een "wit" deug-stokpaardje als de energietransitie ze al helemáál niet interesseert. En ik geef ze niet eens ongelijk.
Peter, heel herkenbaar beeld, wat betreft een aanzienlijk deel van de immigranten van Noord Afrikaanse afkomst. Daar zit ook een klein deel hoog opgeleide mondaine immigranten bij, die kunnen zich aanpassen aan de Westerse cultuur in Nederland, maar het overgrote laag opgeleide deel houd vast aan de cultuur en normen van hun herkomst land. Misschien zou jij hier een artikelen kunnen schrijven, vanuit de praktijk, i.p.v. deze jongedame vanuit haar roze bubbel.
Er moet helemaal niks. Wat een onzin. Hoe inclusiever je dit behandeld hoe exclusiever het allemaal wordt. Het stuk is ook wel erg gericht om een bepaalde doelgroep inclusief te benaderen. Hiermee sluit je alles uit wat immigrant is en niet voldoet aan koken met tjadin, de taal niet machtig zijn in schrift, niet naar de moskee gaan, niet en niet geloven. Hoe helpt het makkelijker maken bij het integreren ? Mijn mening is dat als je alles maar toe gerijkt krikgt, je je kennelijk niet hoeft aan te passen, dat doet de ander wel. Dus geen noodzaak en waarom zou je.
Ik stel vast dat er tot dusver in de reacties geen enkele bijval voor deze nieuwe woke openbaring over de cognitieve tekortkomingen bij onze gepigmenteerde medemens is te bespeuren. Dus laat ik bij deze even de tip geven dat de toegepaste wiskunde bij het valideren van de reacties niet is gedekoloniseerd. Andere uitkomsten worden gemarginaliseerd, waardoor gegarandeerd de reacties ook tamelijk eenzijdig afwijzend zullen blijven ben ik bang.
Hoe socialer je gevolgde studie, des te vager je 'onderzoek'. Lieden die nu een 'studie' volgen in de sociale wetenschappen volgen waren dezelfde mensen die vroeger gewoon achter de kassa zaten of vakken vulden. Mensen die het niet in zich hebben om een studie als natuurkunde of werktuigbouwkunde (op welk niveau dan ook) te volgen maar op een of andere manier zichzelf nu hoogopgeleid mogen noemen met MA of MsC achter de naam. En dan vervolgens dit soort 'onderzoek' produceren waar helemaal niemand op zit te wachten en hoogstwaarschijnlijk ook nog eens van mijn belastinggeld is betaald. Ik verlang naar een tijd dat mensen die dit soort studies hebben gevolgd en/ of dit soort onderzoek produceren weer op waarde worden geschat en dat een asperge steker beter wordt betaald dan wat deze lieden nu binnenharken met deze woke onzin.
En dit wordt mede door mijn belastingen betaald?
Woh, wanneer je denkt dat je het meeste wel hebt gehad, krijg je dit verhaal over je heen. Staat bol van het betuttel racisme,woke geneuzelen vooringenomenheid. Je zou denken dat het een grapje is , dit stuk, maar ik vrees dat het serieus is. Verwey Jonkers Instituut is de afzender : een voormalig satellite van de PvdA en tegenwoordig onder de invloed van Groenlinks. En voor dit soort geneuzel wordt nog betaald ook van mijn belastingcenten. !
Welkom in de marxistische nieuwe samenleving waar de arbeider is vervangen door minderheden.
Wat ik echt totaal niet begrijp dat er dus mensen zijn die dit soort geneuzel ook echt serieus menen. Alsof ze een behoorlijk “probleem” hebben dat opgelost moet worden en dat ook nog durven te publiceren. Echt totaal onbegrijpelijk wat er in dat soort types omgaat, denken ze geen moment eens rustig na of zo? Zijn ze zo geconditioneerd dat ze alleen maar in linkse woke termen kunnen denken? Is daar nog wel enige zelfreflectie of objectiviteit? Echt totaal onbegrijpelijk...
Wat een vreselijk racistisch gebral. Ik ben blank dus als je met wit begint dien ik een racisme klacht in.
We zien dat dit artikel over de inclusieve energietransitie veel reacties losmaakt. Dat is mooi want het is een belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat als we de aarde leefbaar willen houden voor generaties na ons. Het overstijgt alle discussies over wit en zwart en wel of niet woke. Als we met zijn allen niet de schouders onder de energietransitie zetten, is er niks meer om woke over te kunnen zijn. Daarom is dit onderzoek belangrijk. Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid, van moeilijke brieven over ingewikkelde subsidies. Er moet werk worden gemaakt van het draagvlak, het bijbrengen van bewustzijn: dat de energietransitie goed is voor gezondheid en klimaat. Rob Pietersen heeft dit artikel als freelance tekstschrijver in opdracht van KIS geschreven. Daarnaast is hij inderdaad communicatieadviseur bij Vluchtelingenwerk.
De energietransitie moet inclusiever 'Maak het iets van ons allemaal' Een uitstekende titel om exclusief denkende, in hun bubbel opgesloten, linksige Nederlanders eens van hun stoel te laten vallen. Lui en immuun gemaakt door vele miljarden subsidies op elektrische auto's die op vuile stroom rijden, met laadpalen exclusief voor elektrische auto's in elke hoog opgeleide buurt, met bewoners die het geen bal interesseert om over de grens van hun eigen luilekkerland heen te kijken. Die nog nooit gehoord hebben van het werk van Dr Susanne Taüber (RUG) die schrijft over de nieuwe tweedeling in de samenleving veroorzaakt door hoog opgeleide en veel verdienende Nederlanders. Nee die zijn namelijk druk bezig om te klagen over de vuile uitstoot van (snor)scooters op de fietspaden die hun gezondheid zeer ernstig bedreigen. Althans dat vinden de hoog opgeleide, maar wetenschappelijk waardeloze medewerkers van de GGD Gelderland daarvan. Weg met die dingen van het fietspad is de leus van GroenLinks en D66. Met een fractie van de miljarden die naar de elektrische auto's gaan hadden alle scooterrijders al elektrisch kunnen zijn. Maar ja hè, zij zijn niet mondig, zij zijn blij dat zij het hoofd boven water houden. Zij kunnen niet voor zichzelf opkomen. En denk maar niet dat die hoogopgeleide Nederlanders die met hun hoofd in de wolken lopen daar ook maar op enig moment wel aan zullen denken. Die koesteren hun exclusieve manier van denken, hun exclusieve manier van sociale omgang, hun exclusieve consumptiepatroon. En die koesteren hun belachelijke exclusieve opinies zoals hierboven.

Jouw bijdrage

1 + 0 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.