Om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen, wil de gemeente Amsterdam bedrijven gaan belonen die echt werk maken van de aanpak arbeidsmarktdiscriminatie. Gedacht wordt aan een keurmerk of label waarmee voor de buitenwereld zichtbaar wordt dat een bedrijf goed presteert als het gaat om gelijke kansen creëren. Hoe denken bedrijven (groot, midden en klein) in Amsterdam over zo’n keurmerk? Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) doet hier een onderzoek naar en interviewt bedrijven in Amsterdam hierover.

Waarom dit onderzoek?

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat ‘naming & faming’ van bedrijven (zoals via een keurmerk) een effectieve manier zou kunnen zijn om discriminatie op de arbeidsmarkt te verminderen. Het betekent onder meer dat bedrijven beloond worden als ze transparante procedures hebben om ‘bias’ te voorkomen in onder andere werving, selectie en promotie.

KIS onderzoekt nu de vraag of bedrijven zo’n keurmerk zien zitten en zo ja onder welke voorwaarden. De uitkomsten van het onderzoek zullen de basis vormen van een folder voor gemeenten over ‘naming & faming’ als manier om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken.

Deelnemen?

Mogen wij jou interviewen als zijnde een bedrijf dat (onder meer) gevestigd is in Amsterdam? Neem dan contact op met Anouk Visser: a.visser@movisie.nl

Het interview duurt een half uur tot maximaal drie kwartier. Als blijk van waardering ontvangen geïnterviewden van ons een cadeaubon van 15 euro. Wij komen graag naar jou toe zodat het interview weinig extra tijd kost. Eventueel kan het interview ook telefonisch plaats vinden.

Alle interviews worden geanonimiseerd indien gewenst.

Wij vanuit KIS, en daarnaast het ministerie van Sociale Zaken en de gemeente Amsterdam, zouden je deelname enorm waarderen!

Anderen bekeken ook