Gezocht: (buurt)interventies tegen discriminatie

Discriminatie en vooroordelen komen in heel Nederland voor. Dat gebeurt in het onderwijs, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Maar ook in wijken en buurten. Denk bijvoorbeeld aan buurtbewoners die geen contact willen met de buren omdat zij een andere afkomst hebben. Buurtbewoners die eieren tegen de ramen van een vluchtelingengezin gooien die nieuw zijn komen wonen in de wijk. Of racistische scheldpartijen op de lokale sportclub. KIS is daarom op zoek naar interventies (methoden) die dit tegengaan.

Artikel
Discriminatie
Geert Gerard

Door het hele land zijn diverse interventies en methodes ontwikkeld tegen discriminatie. Zoals dialoog- en ontmoetingsbijeenkomsten in buurten, een cursus voor trainers van de sportclub, lessen op scholen, scholing voor sociaal werkers over discriminatie signaleren en aanpakken of een filmprogramma in het jongerencentrum. Vanuit Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) zijn wij op zoek naar deze interventies! Wij willen graag met de interventie-eigenaren of ontwikkelaars deze interventies meer onder de aandacht brengen én ondersteunen in de wetenschappelijke onderbouwing.

Op zoek naar interventies

KIS heeft in 2022 een interventieoverzicht ontwikkeld. Hierin zijn interventies opgenomen die effectief discriminatie aanpakken. Dit jaar willen we de database aanvullen met interventies en methoden die een bijdrage leveren aan het verminderen of voorkomen van discriminatie of vooroordelen. Specifiek zijn we op zoek naar interventies die ingezet kunnen worden op buurtniveau, zoals in wijkcentra of op sportclubs.

Wat houdt de interventiedatabase in?

In de interventiedatabase staan interventies die in de Nederlandse praktijk gebruikt worden. Ze zijn onderbouwd met wetenschappelijk bewezen mechanismen. In dit overzicht kan je gericht zoeken naar een interventie die ingezet kan worden in een specifiek domein, zoals het onderwijs of in de buurt. Vervolgens krijg je interventies te zien die hier mogelijk toegepast kunnen worden. Mensen kunnen zo zelf beoordelen welke interventie het beste past bij de situatie en context. Vooral gemeenten maken gebruik van de interventiedatabase.

Interventies tegen discriminatie

Ben jij eigenaar of ontwikkelaar van een interventie die discriminatie effectief aanpakt, het liefst op buurtniveau? En wil je jouw interventie laten opnemen in de database? Doe dan mee aan het interventietraject van KIS. De vereiste om opgenomen te worden in de database is dat er op het einde van het traject een (korte en globale) wetenschappelijke onderbouwing ligt voor de interventie of methode. Zo krijgen gemeenten een beter inzicht in wat volgens de wetenschap zou moeten werken in de praktijk.

Wat houdt het interventietraject in?

Bij deze onderbouwing willen wij vanuit KIS graag ondersteuning bieden. Daarom bieden we het volgende traject aan:

  1. Doe mee aan een workshop in Utrecht waarin theoretische kennis wordt gegeven vanuit KIS: over werkzame mechanismen tegen discriminatie, het verminderen van vooroordelen, en over de onderbouwing van een interventie;
  2. Ga als interventie-ontwikkelaar/eigenaar tijdens de workshop aan de slag met een (korte) beschrijving en onderbouwing van je interventie;
  3. Werk vervolgens deze beschrijving en onderbouwing verder uit. Hierbij wordt een paar keer feedback gegeven vanuit KIS.
  4. Als de beschrijving en onderbouwing voldoende is, dan wordt deze opgenomen in de database.

Doel: Een wetenschappelijke onderbouwing én bekendheid vergroten van de interventie/methode.

Opgeven voor dit (gratis) traject is mogelijk indien de interventie gericht is op het verminderen van stereotypen, vooroordelen en/of discriminatie onder individuen, groepen mensen, binnen bepaalde contexten of organisaties. Een interventie kan een aanpak, methode, initiatief, plan of project zijn om een probleem op een doordachte manier op te lossen.

Wat zijn de voordelen om mee te doen?

  • Meer bekendheid voor de interventie bij gemeenten via de KIS-database;
  • Een wetenschappelijke onderbouwing van de interventie (handig voor aanvragen bij fondsen);
  • Waar nodig, handvatten voor het aanscherpen/optimaliseren van de interventie;
  • Andere antidiscriminatie interventie-eigenaren/-ontwikkelaars ontmoeten.

Meld je aan

Wil jij je interventie versterken met een wetenschappelijke onderbouwing en de interventie laten opnemen in de KIS-database? Ben je daarnaast bereid tot deelname aan één (fysieke) workshop op locatie in Utrecht?

De workshops zijn op woensdag 19 april of op vrijdag 21 april van 9.30 tot 13.00 uur. Meld je aan via het aanmeldformulier en geef aan welke datum je zou kunnen. Heb je geen voorkeur? Vink dan beide data aan.

Let op: Je bent niet automatisch aangemeld

In totaal kunnen er maximaal 30 interventie-ontwikkelaars meedoen aan het traject. Bij meer aanmeldingen zal KIS een keuze maken op basis van het inschrijfformulier. Hierbij krijgen interventies die ingezet kunnen worden in wijken en de buurt voorrang. Dat betekent dat je niet automatisch meedoet aan het traject wanneer je je aanmeldt. Je krijgt later nog per e-mail te horen of je definitief mee kunt doen aan de workshop. Houd de datum die je invult wel vrij! 

Uiterlijk 3 april 2023 zullen wij een bevestiging sturen of je interventie is geselecteerd voor dit traject. Bij vragen kun je terecht bij René Broekroelofs, via r.broekroelofs@movisie.nl.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

René Broekroelofs

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892121
Afbeelding

Koen Kros

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892001
Afbeelding