Gouden tips voor tegengaan van discriminatie naar herkomst en religie

In december 2020 hielden het ministerie van SZW en KIS een startbijeenkomst voor gemeenten die een decentralisatieuitkering rond het voorkomen van discriminatie hadden aangevraagd of daarin geïnteresseerd waren. De gemeenten kregen verschillende workshops aangeboden, verzorgd door KIS-onderzoekers. De onderzoekers ondersteunen gemeenten vanuit wetenschappelijke onderbouwing over wat werkt bij het verminderen en tegengaan van discriminatie naar herkomst en religie.

Artikel
Discriminatie

Tijdens de interactieve bijeenkomst brachten beleidsambtenaren van gemeenten en het Rijk en de KIS-onderzoekers een aantal gouden tips naar voren.

Gouden tip 1

Hoe zet je een effectieve campagne op tegen vooroordelen?

 • Ga op zoek naar positieve voorbeelden van positief contact tussen diverse mensen.
 • Laat zien dat dit gedrag niet ingewikkeld hoeft te zijn (bijvoorbeeld elkaar groeten).
 • Laat eventueel een gemeenschappelijk doel of probleem zien tussen diverse mensen, bijvoorbeeld dat er door mensen met verschillende achtergronden wordt samengewerkt om een gemeenschappelijke ruimte in de wijk te creëren, zoals een buurthuis. Of dat mensen een gemeenschappelijk probleem, zoals zwerfafval, samen oplossen.
 • Toets je campagne(teksten) eerst in de wijk zelf. Er zijn leuke manieren om gewoon op straat met mensen in gesprek te gaan over teksten.

Gouden tip 2

Hoe kun je kunst en creativiteit inzetten om discriminatie te verminderen?

 • Weet goed welke uitvoerder je inzet, past die in de wijk?
 • Maak gebruik van professionele kunstenaars, let wel goed op of ze passen bij de bewoners in de wijk.
 • Betrek ook sociaal professionals die al in de wijk werken. Zorg ook voor middelen en tijd.
 • Zet sleutelfiguren in of mensen die al actief zijn in de wijk.
 • Zorg dat het initiatief duurzaam is. Bijvoorbeeld een blijvend kunstwerk, zodat mensen herinnerd worden aan de samenwerking.

Twee maatschappelijke initiatieven

Twee goede maatschappelijke initiatieven die helpen met het bestrijden van vooroordelen en het bouwen van bruggen op lokaal niveau, presenteerden tijdens de startbijeenkomst hun werk:

 • Keti-Koti tafels: tijdens dialoogtafels wordt door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen stilgestaan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Lees ook de blog van Mercedes Zandwijken, initiatiefnemer van de Keti Koti Tafel.
 • Geloven in Samenleven: deze stichting wil de lokale en regionale praktische samenwerking tussen mensen van diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities ondersteunen en verbreden.

Gouden tip 3

Hoe kun je discriminatie verminderen binnen het onderwijs?

Gouden tip 4

Hoe kun je persoonlijke verhalen inzetten om discriminatie bij de politiek te agenderen?

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanan Nhass

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440588
Afbeelding