Momenteel leven wij in tijd van welvaart en lage werkloosheid in Nederland. Maar niet iedereen profiteert hier in gelijke mate van. Uit cijfers die KIS in een factsheet presenteert blijkt dat de leefomstandigheden van diverse huishoudens sterk kunnen verschillen.

Zo lag het percentage werkzoekenden in 2019 gemiddeld onder de 4% van de beroepsbevolking. Maar voor inwoners met een Syrische achtergrond is dat 55%! Dat is een erg hoog percentage. Hoger dan de werkloosheid onder de beroepsbevolking afkomstig uit Eritrea (43%). En hoger dan inwoners met een Marokkaanse achtergrond, die op hun beurt (met ruim 16%) vier keer vaker werkloos zijn dan gemiddeld. Deze en andere cijfers die voortkomen uit de KIS wijkmonitor zijn verzameld in een factsheet. Op 13 december presenteren we deze via een online bijeenkomst, waarbij ook aandacht is voor de nieuwe gebruiksmogelijkheden in de update van de KIS Wijkmonitor. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden Online Presentatie Factsheet KIS Wijkmonitor 2021

De bijeenkomst vindt plaats 13 december 2021, van 16:00 – 17.00 uur. Je kan je kosteloos aanmelden voor deze presentatie via de button hierboven. Na aanmelding ontvang je direct een bevestiging. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je per e-mail een link voor het bijwonen van de online bijeenkomst.

KIS wijkmonitor: inzoomen geeft scherper beeld

Op de website van de KIS wijkmonitor kunnen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen cijfers vinden over diversiteit en participatie aan de hand van een aantal indicatoren naar migratieachtergrond. Naast demografische informatie zijn tot op wijkniveau gegevens beschikbaar over Wonen & Leefomgeving, Onderwijs, Arbeid & Inkomen, Veiligheid en Zorg & Welzijn.

Burgemeesters slaan alarm

In veel kwetsbare wijken staat de leefkwaliteit onder druk. Kinderen groeien op in armoede en ruim één miljoen inwoners van kwetsbare wijken dreigen buiten de boot te vallen. Met het manifest Dicht de kloof! vroegen de burgemeesters van 15 steden afgelopen zomer om minstens 500 miljoen euro per jaar voor de gebiedsgerichte aanpak van armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, en het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs.

 

De KIS Wijkmonitor biedt de mogelijkheid om snel in te zoomen op de details. Het percentage huishoudens met een laag inkomen is in Nederland gemiddeld 7,7. Zoomen wij bijvoorbeeld in op Utrecht, dan zien we een percentage van 9,6. In de wijk Overvecht is dat 20,2%. Onder huishoudens met een migratieachtergrond is dat 30,5%, met een Bulgaarse achtergrond 31% en met een Syrische achtergrond 63,4%. Om in het lokale beleid de juiste accenten te kunnen leggen is het van nut om op deze manier in te zoomen op een wijk en op verschillende groepen.

Wijkaanpak op maat

Bovenstaande cijfers geven aan dat het goed is om binnen een wijkaanpak rekening te houden met de grote verschillen in leefomstandigheden tussen groepen naar herkomst. Goede monitoring helpt om te bepalen voor welke groepen bepaalde accenten in de maatregelen noodzakelijk zijn. De cijfers maken bijvoorbeeld duidelijk dat de armoede het grootst is onder mensen met een Syrische achtergrond, maar dat zij relatief weinig gebruik maken van schuldsanering. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in problematische schulden terecht kan komen. In het armoedebeleid kan juist voor deze groepen een accent gelegd worden op voorlichting en ondersteuning.

 

Anderen bekeken ook

  • Met deze cijfers krijgen gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere geïnteresseerden inzicht in verschillende...
    Bekijk