Vluchtelingen met een verblijfsstatus zo snel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zien zich voor die taak gesteld. Maar hoe doen ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat dit werkt? En welke aanpak – interventie – gebruik je eigenlijk? Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde daarvoor een interventiewijzer. Deze geeft een overzicht van interventies en veelbelovende praktijkvoorbeelden om de participatie van statushouders te bevorderen. De interventies zijn gerangschikt naar zes leefdomeinen.

‘De interventiewijzer is voor gebruikers een inspiratiedocument’, zegt Bora Avrić van Movisie en leider van dit project van Kennisplatform Integratie & Samenleving. In de wijzer zijn verschillende interventies opgenomen. ‘Leidraad bij de keuze is dat de interventies betrekking hebben op vluchtelingen en dat ze goed zijn beschreven of goed zijn onderbouwd met een overdraagbaar document. En dat er sprake is van een flinke reikwijdte, het aantal mensen dat je met je methode bereikt’, aldus Avrić. De samenstellers van de interventiewijzer hebben geput uit de databank effectieve interventies van Movisie en interventies van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut, Vluchtelingenwerk Nederland en Vilans.

Praktijkvoorbeelden

Naast interventies zijn ook enkele praktijkvoorbeelden opgenomen in de interventiewijzer. Deze beschrijvingen zijn (nog) niet beoordeeld door de eerder genoemde onafhankelijke commissie. Waarom hebben ze dan toch een plek gekregen? Avrić: ‘Sommigen methoden hebben in de praktijk hun waarde bewezen en worden in een flink aantal gemeenten toegepast. Reden genoeg om ze op te nemen.’ Bij de selectie van deze praktijkvoorbeelden is gekeken naar aanpakken om de participatie van vluchtelingen te bevorderen. Andere selectiecriteria zijn dat de aanpak - in de nabije toekomst - overdraagbaar moet zijn en de aanpak moet zijn ontwikkeld en uitgevoerd in Nederland.

Leefdomeinen: Participatiewiel

De interventies en praktijkvoorbeelden zijn ingedeeld volgens het Participatiewiel van Movisie waarin verschillende leefdomeinen van mensen centraal staan: voor anderen zorgen, ontmoeten, zelfredzaam zijn, financieel gezond zijn, betaald werken en bijdragen aan de samenleving. De interventies en praktijkvoorbeelden hebben betrekking op een of meer van die leefdomeinen.  

Vorig najaar, toen in korte tijd een flink aantal vluchtelingen naar Nederland kwam, zijn er her en der in het land initiatieven ontstaan rond de participatie van vluchtelingen. Avrić: ‘Die zul je nog niet in de interventiewijzer terugvinden. We weten namelijk nog niet of die projecten duurzaam zijn gebleken.’

Jouw bijdrage