Angst, depressie en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) komen veel voor bij niet-westerse migranten. Ideeën over deze ziekten en het omgaan ermee zijn erg divers. Dat maakt het voor huisartsen en POH-ers GGZ soms lastig om goed aan te sluiten bij de eigen beleving van patiënten. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn en uitval minder voorkomt.

Pharos, NIVEL en Zorggroep Almere hebben ter ondersteuning daarbij ‘Het Culturele Interview’ doorontwikkeld voor de POH-GGZ.

Lees verder bij Pharos

 

Logo Pharos