Veel vluchtelingen hebben weinig informatie gekregen over seksuele gezondheid in hun land van herkomst en zijn onvoldoende bekend met de situatie in Nederland. Daarom heeft Rutgers, het kenniscentrum over seksualiteit Zanzu.nl gelanceerd. De website is voor vluchtelingen en andere nieuwkomers en biedt een schat aan informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving en relevante hulp- en dienstverlening. Ineke van der Vlugt, programmamanager bij Rutgers, vertelt er meer over. 

Wat was de aanleiding van de website?

Van der Vlugt: ‘De afgelopen jaren is er een nieuwe groep van asielzoekers naar Nederland gekomen. Van deze groep kregen wij signalen dat in hun land van herkomst weinig, gebrekkige of geen informatie wordt gegeven over seksuele gezondheid en seksuele voorlichting. Ook waren er signalen over seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, onbedoelde zwangerschappen, soa/hiv infecties en genitale verminking. Veel migranten en nieuwkomers zijn niet bekend met de Nederlandse wet- en regelgeving en weten de weg niet naar bijvoorbeeld verloskundige zorg, abortushulpverlening en,- soa/hiv behandeling. Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot betrouwbare informatie over het lichaam, seksualiteit, anticonceptie, soa/hiv en hoe je seksueel gezonde keuzes kunt maken.’

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot betrouwbare informatie over hoe je seksueel gezonde keuzes kunt maken

‘Veel nieuwkomers willen graag in de eigen taal, op een voor hen geschikt moment de informatie over de verschillende onderwerpen tot zich nemen. Sensoa in België en BZgA in Duitsland hadden al een paar jaar geleden hiertoe een website genaamd Zanzu ontwikkeld. Ook in Nederland bleek dit in een behoefte te voorzien. Dankzij het Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit Statushouders van Pharos, kon Rutgers in samenwerking met KNOV en Soa Aids Nederland de Nederlandse variant van Zanzu ontwikkelen.’

Wat is het doel van de website?

‘Met toegankelijke en begrijpelijke informatie over seksualiteit kan Zanzu.nl nieuwkomers ondersteunen bij het maken van seksueel gezonde keuzes en beter hun weg vinden in 

Nederland. Onderwerpen op de website zijn relaties, seksualiteit, anticonceptie, infecties, zwangerschap, bevalling, seksueel misbruik, abortus, homoseksualiteit, maagdelijkheid, besnijdenis en wet- en regelgeving. Bij elk thema wordt bij problemen of vragen verwezen naar relevante informatie en hulp- en dienstverlening. De informatie is in 14 talen beschikbaar, waarbij het merendeel van de talen niet alleen geschreven, maar ook uitgesproken wordt. De informatie wordt op een begrijpelijke en cultuur-sensitieve manier aangeboden. De website kan ook goed ingezet worden bij seksuele voorlichting, preventie of zorg bij seksuele gezondheidsproblemen. Het is een goed hulpmiddel om cultuur-sensitieve onderwerpen rondom seksualiteit bespreekbaar te maken. Ook kunnen professionals de website bij nieuwkomers onder de aandacht brengen en uitleggen hoe deze werkt.’

Volgend jaar wil Rutgers een evaluatie uitvoeren om de gebruikswaarde onder profijtgroepen en professionals te toetsen. 'Nu is het vooral belangrijk dat vluchtelingen en niet-Nederlandstaligen toegang krijgen tot deze informatie.'

  Neem ook eens een kijkje op zanzu.nl

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

1 + 3 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.