IUA ‘levert’ actieve burgers die bijdragen aan een mooiere samenleving

Toen InHolland een paar jaar geleden besloot de imam-opleiding te stoppen en vlak daarna aangaf ook de lerarenopleiding islamgodsdienst uit het onderwijsaanbod te schrappen, waren er voor Bahaeddin Budak goede redenen om samen met anderen uit de moslimgemeenschap aan een nieuw plan te werken. Dit wilden zij niet nog een keer zien gebeuren. ‘Maar ook omdat niemand terug wilde naar de situatie van de zeventiger en tachtiger jaren, waarin je voor dit soort studies naar Istanbul, Fez of Tunis moest verhuizen.’

Artikel
Onderwijs

Samen met Hasan Yar en Yusuf Altuntas, en gesteund door koepelorganisatie Milli Görüş, zocht hij eerst aansluiting met andere islamitische onderwijsinitiatieven. Die pogingen mislukten. Zo ontstond het idee voor de Islamitische Theologische faculteit Amsterdam (IUA), die in 2018 startte met twee bacheloropleidingen (imam - geestelijk verzorger en de lerarenopleiding islamgodsdiensten). Een jaar later werd de master islamitische theologie aan het onderwijsprogramma toegevoegd.

Het Magazine

Dit interview verscheen in het magazine 'Omkijken naar elkaar', waarin KIS inspirerende verhalen van Nederlandse moslims verzamelde over hun burgerinitiatieven.

Bekijk het magazine 

Over een paar maanden studeert, als alles goed gaat, de eerste masterstudent af en kan IUA bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een accreditatie aanvragen om zich ook echt officieel hogeschool te mogen gaan noemen. Dan wordt het tijd voor de volgende stappen, schetst Bahaeddin Budak die voorzitter van het College van Bestuur werd. Ambitie genoeg: ‘We hebben in Nederland ongeveer 60 islamitische scholen, maar nog geen islamitische pabo. Dat wordt onze eerste opdracht als we de accreditatie hebben. En daarna krijgt de start van een imam-opleiding en de hbo Social Work hoge prioriteit.’

Onderwijs is mijn passie en de islam kan ons zoveel waardevolle bagage voor op ons levenspad meegeven.

IUA sluit volgens Bahaeddin goed aan bij de emancipatie van moslims in Nederland. ‘De laatste jaren is het besef dat we moeten ankeren in het westen sterker geworden. Dat we bijvoorbeeld hier het onderwijs goed moeten organiseren. Je ziet die verankering ook terug bij Milli Görüş. Hun charity organisatie Hasene steunde jarenlang goede doelen in Indonesië, Afrika en andere verre buitenlanden. Nu lopen er ook projecten in Nederland.’

Milli Görüş verandert mee, stelt Bahaeddin. De koepelorganisatie was altijd mono-etnisch, gericht op Turkije. Dat kan niet meer in deze multiculturele samenleving, vindt Bahaeddin. ‘Onze opleiding is etnisch-overstijgend, zelfs theologie-overstijgend. We hebben ook docenten die niet moslim zijn. Samen creëren we een nieuwe positie in de samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Waardevolle bagage

In de verre toekomst hoopt Bahaeddin dat er doktoren, pedagogen, architectenen ingenieurs, in alle vakgebieden moslims zijn die op de IUA een islamitische master hebben gevolgd. Die allemaal als actieve burgers op hun eigen manier bijdragen aan een mooiere samenleving. Met, zoals de Profeet het graag ziet, een glimlach die andere mensen blij maakt. Door obstakels op de weg te verwijderen. ‘Dat doe je niet voor jezelf. Zoals de Profeet zegt: de beste onder jullie is degene die het meest nuttig is voor de mensen, (de dieren, de planten)’, aldus Bahaeddin.

Hijzelf legt al jaren zijn hele ziel en zaligheid in het onderwijs. Daar wil hij bijdragen. ‘Ik ben ook als geestelijk verzorger werkzaam geweest. Dat verdiende best goed. Het was echt waardevol werk, maar ik voelde me toch niet zo nuttig. De mensen waar ik tegenover zat, waren al gevormd. Soms leek de criminaliteit al een beetje in hun DNA te zitten. Verandering is moeilijk en minimaal. Onderwijs is mijn passie en de islam kan ons zoveel waardevolle bagage voor op ons levenspad meegeven.’

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn ook uitgewerkt in een uitgebreid rapport en een overzichtelijke infographic.

Lees hier het rapport

Bekijk hier de infographic

Meer informatie?Neem contact op met:

Jeroen Vlug

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Hilde Bakker

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892081
Afbeelding