Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer, kreeg van minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deze maand een brief met een enthousiaste reactie op de door Kennisplatform Integratie & Samenleving uitgebrachte ‘Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019’. Hierbij een aantal alinea’s uit deze brief.

Het kabinet spreekt zijn waardering uit voor dit rapport omdat het ‘een goed beeld geeft van de inspanningen die gemeenten verrichten om vergunninghouders sneller te laten integreren en participeren, de resultaten die ze daarbij boeken en de knelpunten die ze ervaren.'

De monitor schetst een beeld van de inspanningen van gemeenten tot en met het eerste kwartaal van 2019. Het geeft ten slotte adviezen over mogelijke punten die nog verbeterd kunnen worden in lokale- en regionale aanpakken. De monitor is daarmee een waardevol instrument dat ook de komende jaren goed inzicht kan bieden, onder andere in de transitie naar het nieuwe inburgeringsstelsel. Onderzoeker Marjan de Gruijter: ‘Wij zijn natuurlijk blij met deze complimenten van het kabinet. Deze brief aan de Tweede Kamer is belangrijk omdat we graag verder gaan met het monitoren van de gemeentelijke arbeidstoeleiding van statushouders.’

Aanbevelingen

Het Rijk ondersteunt van harte de aanbevelingen die het KIS doet aan gemeenten. Hoewel gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van de aanbevelingen in de praktijk, zien wij het als een taak van de Rijksoverheid om onderzoek te initiëren en gemeenten handvatten en kaders te geven om de aanbevelingen te kunnen implementeren.

Inburgeringswet en Participatiewet samen moeten ervoor zorgen dat de aansluiting met de arbeidsmarkt beter tot stand komt

Uit de KIS-monitor blijkt dat het aandeel statushouders met werk over het afgelopen jaar gestegen is met vier procent, van 13 procent naar 17 procent. Deze cijfers zijn in lijn met de metingen van het CBS. Echter zien we ook dat het langzaam gaat en de bijstandsafhankelijkheid nog steeds veel te groot is. Rijk en gemeenten moeten samen met werkgevers blijven werken aan een snellere uitstroom van vergunninghouders vanuit de bijstand naar werk, en dat vraagt een lange adem. De Participatiewet biedt gemeenten diverse instrumenten om de werkloosheid onder vluchtelingen en anderen aan te pakken. Inburgeringswet en Participatiewet samen moeten ervoor zorgen dat de aansluiting met de arbeidsmarkt beter tot stand komt. De monitor geeft een aantal adviezen aan gemeenten waar ze in hun beleid rekening mee kunnen houden om verdere progressie te boeken.  

Het kabinet vindt de arbeidsparticipatie van vluchtelingen belangrijk en ziet voor zichzelf een belangrijke rol om gemeenten en andere uitvoerende partijen te faciliteren om deze arbeidsparticipatie te vergroten.

Lees de hele kamerbrief

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

4 + 11 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.