De kans dat een sollicitant met een autochtone achtergrond door werkgevers wordt benaderd is ongeveer 20 procent groter dan die voor kandidaten met een westerse migratieachtergrond. Ten opzichte van kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond is dit zelfs 40 procent groter.

Minderheden met een achtergrond in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika worden het meest gediscrimineerd. Vooral sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond worden gediscrimineerd door werkgevers. Sollicitanten kunnen zelf maar weinig kunnen doen om hun baankansen te vergroten. De oplossing ligt toch echt bij de werkgevers en de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van de UvA en de UU.

Meer over dit onderzoek

Het onderzoek dat vandaag gepresenteerd wordt is een groot veldexperiment van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Universiteit Utrecht (UU). De onderzoekers (Lex Thijssen en Marcel Coenders van de Universiteit Utrecht en Bram Lancee van de Universiteit van Amsterdam) vergeleken 35 etnische groepen met elkaar, die allen de Nederlandse nationaliteit hebben, maar dus ook een westerse of niet-westerse achtergrond. In totaal werden ruim 4200 fictieve sollicitaties in tien verschillende beroepsgroepen verstuurd. De NOS berekent dat het aantal brieven dat iemand met een autochtone achtergrond moet schrijven om een positieve reactie te krijgen op 2,2 ligt. Mensen met een Poolse achtergrond hebben tweeënhalve brief nodig en Bulgaren 2,9. Sollicitanten met een Turkse achtergrond 3,2 brieven en Marokkaanse 3,3.

Volgens een bericht op de website van de UvA staan werkgevers minder negatief tegenover nederlanders van Surinaamse herkomst. Het bericht van de NOS meldt dat de marge bij Nederlanders met een Surinaamse en Antilliaanse mensen wat groter, omdat de onderzoekers niet per etniciteit evenveel sollicitaties verstuurden. Sollicitanten met een Surinaamse achtergrond zitten tussen de 2,8 en 3,9 brieven en Antilliaans tussen de 3,7 en 6,9.

Dat er gediscrimineerd wordt op de arbeidsmarkt is al lang geen nieuws meer. Vanaf de eerste onderzoeken van Frank Bovenkerk in de jaren '70 is dit met regelmaat door onderzoek aangetoond.Nieuw in het onderzoek van UvA socioloog Bram Lancee en zijn collega’s Lex Thijssen (Universiteit Utrecht) en Marcel Coenders (SCP/(Universiteit Utrecht) is dat er gekeken is naar verschillen tussen verschillende minderheidsgroepen in de mate waarin zij gediscrimineerd worden. Daarnaast onderzochten ze of etnische discriminatie afhangt van de hoeveelheid individuele informatie die een sollicitant geeft in brief en cv.

Discriminatie uitzendbureaus

Vorige week werd bekend dat 40 procent van de uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de brancheorganisaties ABU of NBBU ingaan op verzoeken om te discrimineren op basis van afkomst. Dat blijkt uit een steekproef die in april onder 467 bedrijven uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit eerder onderzoek onder uitzendbureaus die wel bij de brancheorganisaties zijn aangesloten, bleek dat in 13 procent (ABU) en 26 procent (NBBU) van de gevallen een verzoek tot discriminatie werd ingewilligd. Zo berichtte het NRC.

Bron: Republiek Allochtonië door Ewoud Butter

Anderen bekeken ook