KIS brengt Magazine ‘Gezien!’ uit: samenwerken aan succesvolle integratie

Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf nodig, creativiteit, en ook zeker- samenwerking. Er zijn door Nederland heen veel mensen en instanties die dit omarmen. Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde hun inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’. 

Artikel
Europese arbeidsmigranten

‘Gezien!’, want je bent pas onderdeel van de samenleving als je gezien wordt. Gezien door je nieuwe buren. Maar ook dat gezien wordt wat je hebt te bieden, én wat je nodig hebt. In dit magazine ligt de focus op wat gemeenten en partners naast en na de inburgering kunnen doen om in te spelen op de vragen en behoeften van diverse groepen nieuwkomers. We laten gemeenten en hun samenwerkingspartners aan het woord die nieuwkomers – EU-migranten, statushouders en gezinsmigranten – welkom heten en hen een steuntje in de rug geven. En die daarbij de samenleving, in al zijn verscheidenheid, niet uit het oog verliezen. 

Een nieuw verhaal

Zo spreken we Staatssecretaris Maarten van Ooijen die in zijn toenmalige rol als Utrechtse wethouder pleitte voor een ander verhaal rond nieuwkomers dat uitgaat van mogelijkheden (zie quote bovenaan pagina). Ghaidaa Gherra en Eric Wichgers van Figulus Welzijn vertellen over hun werk voor statushouders in de gemeente Aalten, en hoe ze dit werk beter kunnen doen omdat Ghaidaa als betaalde cultuurverbinder in dienst is. We spreken Krysytna Meijer, die de stille maar hardwerkende groep Poolse arbeidsmigranten in Helmond ondersteunt. Ook aan het woord is Jahwad Alzawahra (foto bovenaan pagina), die vol in zijn toekomst in Nederland dook, en daar nu de vruchten van plukt. Lees deze en nog veel meer inspirerende verhalen in het magazine Gezien!

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding