KIS deed in 2020 onderzoek naar openlijk racisme. Het onderzoek geeft zicht op de motieven van mensen die zich openlijk racistisch en discriminerend uiten en gedragen. Het biedt daarnaast tips over hoe je het best uitgesproken vormen van racisme en discriminatie kunt verminderen. Deze uitkomsten vormen de basis van een nieuwe activiteit van KIS: een leerkring met experts die antiracisme- en discriminatie-methoden en/of interventies ontwikkelen en beleidsmakers die zich richten op de aanpak van (openlijk) racisme.

Groeiende zorg over openlijk racisme in de samenleving

Er is onder burgers, professionals en bestuurders, groeiende zorg over het openlijk racisme dat zich in de samenleving manifesteert. Als het gaat om ervaren discriminatie, weten we dat Nederlanders met een migratieachtergrond op alle terreinen (o.a. volkshuisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en media) fors meer discriminatie ervaren dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

KIS deed daarom in 2020 onderzoek naar openlijk racisme. Dit onderzoek geeft zicht op de motieven van mensen die zich openlijk racistisch en discriminerend uiten en gedragen en hun motieven. Daarnaast biedt het onderzoek aangrijpingspunten over wat werkt om deze sterke en openlijke vorm van racisme en discriminatie te verminderen. KIS richtte zich namelijk juist niet op activisten maar op de doelgroep van ‘gewone’ burgers die zich openlijk en racistisch uitlaten over mensen met een migratieachtergrond. Door het KIS-onderzoek in 2020 naar ‘openlijke racisten’ komen we meer te weten over deze doelgroep: hoe kan ingezet worden op een positieve gedragsverandering van hen? Hoe kunnen we voorkomen dat zij zich (opnieuw) schuldig maken aan discriminatie en racisme en (weer/meer) slachtoffers maken?

Van kennis naar praktijk

Om met elkaar te bespreken hoe we openlijk racisme kunnen verminderen, organiseert KIS een tweetal (digitale) leerkringen. Met de bevindingen uit ons onderzoek uit 2020 gaan we nu in gesprek met twee groepen. Enerzijds experts die anti-racisme- en anti-discriminatie-methoden en/of interventies ontwikkelen en anderzijds met beleidsmakers die zich richten op de aanpak van racisme. Aansluitend brengen we beide groepen bij elkaar. We willen graag kennisdeling met en tussen ontwikkelaars en beleidsmakers mogelijk maken op dit thema. Doel is om onderling van elkaar te kunnen leren en elkaar te kunnen ondersteunen (1) in het zelf ontwikkelen van verschillende (effectieve) interventies om openlijk racisme te voorkomen en te verminderen en (2) in het ontwikkelen van beleid om openlijk racisme te voorkomen en te verminderen.

Resultaten van de leerkring eind 2021 verwacht

De opbrengsten van deze leerkring zullen wij later dit jaar delen met iedereen voor wie ze relevant zijn.  

Heb je interesse in of vragen over deze leerkring? Of wil je op de hoogte blijven van de voortgang? Neem contact op met projectleider Mellouki Cadat-Lampe, via m.cadat@kis.nl of 0655440972.

Anderen bekeken ook

  • Naast het literatuuronderzoek heeft KIS kwalitatief onderzoek gedaan. Hiervoor zijn vijftien personen geïnterviewd die zich openlijk en duidelijk...

    Bekijk

Jouw bijdrage

5 + 5 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.