Van school naar baan, hoe doe je dat? Nogal wat jongeren met een migrantenachtergrond of afkomstig uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu zetten die stap niet even gemakkelijk. KIX! leert hen het heft in eigen handen te nemen, hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

‘K!X empowert jongeren. Ze leren al doende hun communicatieve vaardigheden te vergroten, zichzelf te presenteren. Het programma leert ze doorzettingsvermogen te ontwikkelen, doelen te stellen. De getrainde vaardigheden oefenen de jongeren direct in de praktijk tijdens bedrijfsbezoeken, in gastlessen en bij netwerkbijeenkomsten. Dat zegt Jamal Chrifi, projectleider onderwijs en arbeidsmarkt bij Movisie. Hij werkt al jaren met K!X. Het programma heeft zich op tal van vmbo- en mbo-scholen al bewezen als extra fundament bij de loopbaanoriëntatie van jongeren. Samen met een docent vormen ze zelf een K!X-team waarmee ze activiteiten bedenken en organiseren. De jongeren krijgen bovendien trainingen in vaardigheden als communiceren en netwerken. Een welkome aanvulling op de behoefte van docenten om jongeren beter toe te rusten op hun toekomst. Binnen de gebruikelijke loopbaanoriëntatie op scholen is daar vaak te weinig ruimte voor. Scholen leiden vooral op voor een diploma, de arbeidsmarkt is voor veel opleidingen nog onbekend terrein. ‘Docenten hebben weinig contacten met werkgevers, vertellen ze me’, zegt Chrifi. 'Bij K!X zijn die lijntjes naar de werkplekken korter. Daar worden verbindingen gelegd met de bedrijven waar jongeren heengaan.’

'Bij K!X zijn de lijntjes naar de werkplekken korter

'De noodzaak voor de inzet van een programma die de stap van beroepsopleiding naar werk helpt te vergemakkelijken, is er nog steeds. De cijfers: vooral niet-westerse jongeren vinden moeilijk werk. 28 procent van hen is werkloos tegen tien procent autochtone jongeren. In sommige wijken is het percentage werkloze niet-westerse jongeren ruim veertig procent.

Project K!X op school

Verankering methode

KIX heeft zich in de praktijk bewezen. Het komende jaar staat vooral in het teken van de verankering van het programma. Borgen zoals dat ook wel heet. Wat houdt dat in de praktijk in? Chrifi: ‘Het is belangrijk dat je de met K!X opgebouwde kennis en ervaring vastlegt. Allereerst speelt onze website daarin een belangrijke rol. Op de site zijn alle materialen voor scholen beschikbaar. Verder is het essentieel dat die kennis ook niet verdwijnt als er geen subsidies meer zijn om het programma uit te voeren.’ Een van de plannen is dat K!X in 2015 een plek krijgt in de databank Effectieve Interventies van Movisie. Verder is het streven om de K!X-methodiek op tien scholen in het vmbo en mbo een vaste plek in het curriculum te laten krijgen. Chrifi: ‘We zijn hard bezig om dat voor elkaar te krijgen.’

Onzichtbare jongeren

Tot nu toe heeft K!X vooral (v)mbo-scholieren in het vizier gehad. ‘We willen komend jaar ook onzichtbare jongeren het K!X-programma laten volgen’, zegt Chrifi. Daarmee doelt hij op jongeren die niet meer op school zitten maar werkloos op straat rondhangen. Om die jongeren te vinden en te motiveren is de hulp nodig van zelforganisaties, gemeenten en sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap.

Gratis workshop

Movisie biedt alle K!X-materialen aan op de nieuwe website www.projectkix.nl. Scholen kunnen zo zelf hun programma samenstellen. Op verzoek organiseert Movisie voor docenten, studieloopbaanbegeleiders, opleidingsmanagers en directies een gratis K!X-workshop en/of een ‘train de trainer’-bijeenkomst.

Anderen bekeken ook

  • Deze ‘onzichtbare jongeren’ werken niet, hebben geen recht op een uitkering en krijgen geen begeleiding om aan hun toekomst te werken. Zij zijn voor...
    Bekijk

Jouw bijdrage

5 + 2 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.