Vluchtelingen moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Dat is momenteel de heersende opvatting in politiek en maatschappij. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om te participeren. Movisie start daarom met K!X Works, een project voor vluchtelingen tussen de 13 en 23 jaar. K!X Works is gefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Vluchtelingen zijn nieuw in Nederland en zijn vanzelfsprekend niet bekend met het onderwijssysteem. Informatievoorziening blijkt hierbij een groot probleem, zo zei ook Bas Schuiling, kwartiermaker mbo instroom namens VluchtelingenWerk Nederland. De vluchtelingen weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn. ‘Dit geldt zeker voor jonge vluchtelingen. K!X Works wil hen ondersteunen om een goede toekomst in Nederland op te bouwen', vertelt projectleider Jamal Chrifi van Movisie. In groepen van zo’n vijftien deelnemers komen jongeren van 13 t/m 23 jaar oud een jaar lang bijeen in een asielzoekerscentrum, ROC of Internationale Schakelklas. In zo’n groep worden ze onder andere getraind op vaardigheden als communiceren en netwerken.

Wegwijs in onderwijs en arbeidsmarkt

K!X Works maakt de jongeren ook wegwijs in het Nederlandse onderwijs en arbeidsmarkt. De jonge vluchtelingen brengen bijvoorbeeld bezoeken aan bedrijven en scholen, zoals BBL-opleidingen waar werken met leren wordt gecombineerd. Om de beroepsoriëntatie en –keuze te vergroten, worden de jongeren gedurende een jaar gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven. Hij of zij helpt hen bij het maken van keuzes voor de toekomst. K!X Works wil zo participatie in de samenleving en arbeidsmarkt bevorderen. Indirect wordt schooluitval en jeugdwerkloosheid tegengegaan.


Foto: Flickr, VluchtelingenWerk Vlaanderen

Weinig bekend over hun arbeidspositie

In de afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de positie van jongeren van een niet-westerse afkomst op de arbeidsmarkt. Denk aan problemen bij het vinden van een stageplaats, voortijdig schoolverlaten en discriminatie op de arbeidsmarkt. Over de arbeidspositie van jonge vluchtelingen die recent – dat is minder dan vijf jaar geleden – naar Nederland zijn gekomen, is veel minder bekend. Verwey-Jonker Instituut start daarom het eerste half jaar van het project met een onderzoek dat antwoord moet geven op vragen als: hoe verloopt voor deze jongeren de overstap van onderwijs naar werk? Wat hebben deze nieuwkomers nodig? Chrifi: ‘Op basis van die resultaten evenals onze inventarisatie van de behoeftes van de betrokken instanties en jongeren, willen we de K!X-methodiek toepasbaar maken op deze groep jongeren. Zo kunnen we maatwerk leveren in training en begeleiding van deze doelgroep.’

De behoefte van deze jongeren is namelijk anders dan de jongeren voor wie K!X in 2008 was ontwikkeld: leerlingen op het vmbo en studenten op het mbo. De K!X-methodiek heeft zich in de loop der jaren op vele scholen bewezen als extra fundament bij de loopbaanoriëntatie van Nederlandse jongeren.

Uitdagende doelgroep

De nieuwe doelgroep brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, geeft Chrifi toe. ‘De snelle doorstroom bijvoorbeeld. Als vluchtelingen net in het land zijn, verblijven ze niet lang op één plek. Dat kan een probleem vormen voor een groep op een azc. K!X Works moet daarom een landelijke dekking krijgen. Zodoende kan iemand bij een verhuizing overstappen naar een K!X Works-groep bij hem of haar in de omgeving.’

Ook de taal is vanzelfsprekend een uitdaging. Chrifi denkt erover om met vluchtelingen,die al langer in het land zijn, samen te werken om de nieuwkomers te ondersteunen. Zowel met het wegwijs maken als met de taal. Waar nodig worden bovendien tolken ingezet.

 

Deelnemen aan K!X Works?
Wilt u als school, azc of maatschappelijke organisatie deelnemen aan K!X Works of er meer over weten? Neem contact op met Jamal Chrifi via j.chrifi@movisie.nl.

Anderen bekeken ook

  • Deze ‘onzichtbare jongeren’ werken niet, hebben geen recht op een uitkering en krijgen geen begeleiding om aan hun toekomst te werken. Zij zijn voor...
    Bekijk

Jouw bijdrage

5 + 8 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.