Jongeren met een migratieachtergrond op het mbo kampen nog wel eens met problemen. Met alle gevolgen van dien: zij vallen soms uit tijdens hun studie of stage. De training This is Me! gaat dit tegen door de weerbaarheid van migrantenjongeren te versterken. Schoolmaatschappelijk werker Tessa van Giersbergen vertelt over de opbrengsten van deze training voor studenten en voor de opleiding.

Komend najaar gaat Van Giersbergen namelijk samen met een collega een eerste groep van ongeveer tien studenten met een migratieachtergrond trainen. Op het regionaal opleidingscentrum Aventus om precies te zijn, want voor deze mbo-instelling is Van Giersbergen werkzaam vanuit Stimenz, een organisatie voor sociaal werk. Zij volgde eerst de train de trainer cursus van This is Me!. Daarin kwamen onder meer de copingstrategieën aan bod die de migrantenjongeren hanteren in hun dagelijkse leven als zij met tegenslag of stressvolle omstandigheden te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld slechte studieresultaten. ‘Het kan zijn dat deze jongeren zich in hun schulp terugtrekken, zich vijandig opstellen of zich isoleren door een gevoel van anders zijn en uitsluiting.’

In de training worden negatieve copingstrategieën doorbroken

Van Giersbergen kent migrantenjongeren die zich op deze manier gedragen uit de praktijk. Onlangs sprak ze met een meisje dat in de kantine van school door een conciërge op luide toon van veraf de les werd gelezen. ‘De conciërge zei dat zij onmiddellijk haar voeten van de tafel moest halen', vertelt Van Giersbergen. 'Het meisje ging fel in de tegenaanval: "Wie ben jij om mij op deze toon aan te spreken?".' In een later gesprek met de schoolmaatschappelijk werker werd duidelijk wat het meisje dwars zat. Zij voelde zich anders benaderd vanwege haar culturele achtergrond. Van Giersbergen: ‘Haar emotionele reactie is menselijk, maar helpt haar niet verder. In de training willen we zulke copingstrategieën doorbreken, door tools aan te reiken waarmee jongeren leren om de verbinding aan te gaan met hun omgeving.’

Minder stress, meer plezier

Juist dit soort alledaagse voorvallen en de manier waarop je ermee omgaat, komen in de cursus aan bod. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe ga ik met anderen om? Van Giersbergen, die op school jongeren gaat werven voor de training, is ervan overtuigd dat de cursus veel jongeren een beter zelfbeeld kan geven. Doordat jongeren leren om op een andere manier te reageren op dagelijkse voorvallen, zullen zij merken zij dat in veel gevallen positievere reacties terugkrijgen van de omgeving. Van Giersbergen denkt dat dit jongeren zal helpen om hun opleiding en stage op een plezierigere en minder stressvolle manier te doorlopen.

De meeste jongeren willen diep van binnen hun opleiding afronden

De schoolmaatschappelijk werker ziet het als haar taak én als een leuke uitdaging om jongeren tijdens de training van de copingstrategieën en van het daaruit voortvloeiende gedrag bewust te maken. ‘Dat is mijn werk’, zegt ze lachend. ‘Veel jongeren zeggen vaak stoer: "school heeft een probleem". Ik wil duidelijk maken dat het om hen gaat, het is hun toekomst. Over het algemeen weten de jongeren dit zelf ook. Mijn ervaring is dat de meeste van hen diep van binnen hun opleiding willen afronden.’

 

Klem tussen school en thuis

Soms zitten migrantenjongeren klem tussen de verwachtingen en de cultuur van thuis en die van schoolVoor de jongere is het dan lastig om aan beide verwachtingen te voldoen. Van Giersbergen: ‘Je merkt dat dit voor een grote druk zorgt. Jongeren kunnen zelfs gevoelens van vervreemding krijgen ten opzichte van zichzelf. Door in de groep stil te staan bij vragen zoals: wie ben ik nou eigenlijk? En hoe kan ik gaan staan voor wie ik ben? willen we jongeren dichter bij zichzelf brengen. Wanneer jongeren minder druk ervaren, kunnen zij zich beter concentreren op school, wat leidt tot betere studieresultaten.’

 

Meer informatie over This is Me! weerbaarheidstraining.