KIS zet zijn werkzaamheden voor in elk geval vier jaar door. Dat is mede het gevolg van een positieve evaluatie die in 2020 is verricht. Dat gebeurde door onderzoeksbureau de Beleidsonderzoekers in opdracht van het ministerie van SZW, de financier van KIS. Stakeholders zijn over het algemeen zeer tevreden met het kennisplatform, blijkt uit gemiddeld rapportcijfer 8.

Minister Koolmees informeerde in een Kamerbrief het parlement over zijn besluit om de financiering van KIS te verlengen voor een periode van vier jaar. Leidend bij die beslissing was de evaluatie van de Beleidsonderzoekers. Het was de tweede evaluatie van KIS. In 2017 werd het kennisplatform geëvalueerd door Bureau Berenschot.

Uitkomsten van de evaluatie

Het onderzoek van de Beleidsonderzoekers is begeleid door een commissie bestaande uit twee hoogleraren, drie stakeholders van KIS en twee medewerkers van het ministerie van SZW. De Beleidsonderzoekers hebben de evaluatie in een aantal stappen uitgevoerd: een documentenstudie, interviews met zestien medewerkers van KIS en SZW, interviews met 24 stakeholders van KIS, een enquête onder ruim achttienhonderd stakeholders, casestudies van acht specifieke kennisproducten (inclusief nadere documentstudies en interviews) en twee validatieworkshops.

‘De Beleidsonderzoekers’, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer, ‘bevestigen met dit nieuwe evaluatierapport het in de eerste evaluatie geschetste positieve beeld over KIS. De onderzoekers concluderen bovendien dat KIS over het algemeen zijn werkzaamheden doelmatig uitvoert. Daarbij geven ze onder meer aan:

  • Dat de jaarlijkse ontwikkeling van de werkplannen zorgvuldig plaatsvindt en de door KIS gekozen thema’s aansluiten bij de behoeften van het werkveld;
  • Dat deze werkplannen op een adequate wijze worden uitgevoerd en dat dit leidt tot een forse kennisproductie, en;
  • Dat KIS er daarmee in geslaagd is om te voorzien in de behoefte aan kennis van de stakeholders en dat de KIS-producten concrete handelingsperspectieven aan deze stakeholders bieden.

Ook laat het onderzoek zien dat de stakeholders over het algemeen zeer tevreden zijn met KIS (met een gemiddeld rapportcijfer 8) en dat KIS verschillende stappen gezet heeft om de aanbevelingen van de eerste evaluatie te implementeren, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot een duidelijke eigen identiteit en toegenomen naamsbekendheid van KIS.’

Aanbevelingen

De Beleidsonderzoekers doen suggesties voor verdere verbetering van de uitvoering van het KIS-programma. Ze hebben die gevat in tien aanbevelingen. KIS voert inmiddels al besprekingen met het ministerie van SZW over een plan van aanpak over hoe de aanbevelingen in de praktijk te brengen.

Lees het onderzoeksverslag van de Beleidsonderzoekers