30 december 2014 - Terwijl de zorgen over de economie naar de achtergrond verdwijnen, zien steeds meer Nederlanders integratie en migratie als een maatschappelijk probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ruim dertig procent maakt zich zorgen over het in hun ogen te soepele asielbeleid in Nederland en de gebrekkige integratie van allochtonen. Volgens de onderzoekers is er sprake van een snelle stijging. Vorig jaar noemde 17 procent integratie een probleem.

Werden in 2013 vooral Oost-Europeanen genoemd als het gaat om integratie, nu hebben de ondervraagden het over Marokkanen, moslims en islamisering als de grootste problemen. Dat hangt ook samen met de opkomst van Islamitische Staat (IS) en de angst voor jihadstrijders.

Bestel het SCP-rapport.