Op 21 maart 2019 vindt er weer een netwerkbijeenkomst van het Platform Eer en Vrijheid plaats, in Den Haag. Aan bod komen onder meer sexting en exposing, nieuwe inzichten op het gebied van eergerelateerd geweld, en een demonstratie van de werkwijze en toolbox van de Alliantie Verandering van Binnenuit.

Met een aantal sleutelfiguren en medewerkers van organisaties uit de regio Haaglanden zijn ideeën verzameld. De input kwam van St. MOOI, Stichting Yasmin, Stichting Dalmar, Ethiopië -IDIR, Stichting PEP, Voice of Afghan Women, VluchtelingenWerk Rijswijk en Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Op basis van de verschillende suggesties is een actueel en boeiend programma samengesteld.

Het volledige programma is hier te downloaden

Praktische informatie

Voor wie? Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor professionals en vrijwilligers van (zelf)organisaties voor migranten, (migranten-)vrouwen, instellingen voor opvang en bescherming van slachtoffers van huiselijk geweld, beleidsprofessionals, en onderzoekers. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Waar? Student Hotel Bazaar of Ideas, Den Haag.

Wanneer? 21 maart 2019, 13.00 - 17.30 uur

Download de uitnodiging

Let op: deze bijeenkomst is geweest, je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

Jouw bijdrage

3 + 3 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.