De komst van jonge vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers voor uitdagingen in hun dagelijks werk. De nieuwe gratis e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ helpt hen daarbij.

Pedagogisch medewerkers die werken met vluchtelingenkinderen stuiten op lastige dilemma’s: hoe kun je kind en ouders een veilige start op de groep bieden als je geen gezamenlijke taal hebt? Hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind als ze hun hoofd vol hebben met zorgen over werk en familieleden die zijn achtergebleven in oorlogsgebied? Wat kun je wel en niet voor ouders betekenen als ze bij gebrek aan een sociaal netwerk hun eigen problemen met de pedagogische medewerkers delen?

Het aantal vluchtelingenkinderen op groepen neemt toe, vooral door gezinshereniging en gezinsvorming. Ook in regio’s waar voorheen nauwelijks vluchtelingenkinderen waren krijgen pedagogisch medewerkers nu steeds vaker te maken met kinderen en ouders uit Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en andere Afrikaanse landen. De e-learning biedt de mogelijkheid om te oefenen met realistische casussen rond veelvoorkomende dilemma’s.

Inhoud e-learning module ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang'

  • beschrijving leerdoelen, en hoe je er mee aan de slag kunt gaan
  • video’s met ervaringen van collega’s in de praktijk
  • casussen met 10 dagelijkse situaties rond vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang
  • opdrachten om te oefenen op de werkvloer
  • handige tools en verwijzing naar relevante informatie

Bedrijfsbreed dezelfde werkwijze toepassen kan door niet alleen individueel de e-learning te volgen, maar deze onderdeel te maken van gesprekken op de werkvloer (blended learning). Ben je locatiemanager, coach of organisatiepedagoog? Dan biedt de e-learning richtlijnen om de dilemma’s én de aanpak daarvan te bespreken op de groepen, in een teamoverleg en tijdens studiedagen.

E-learning volgen?

De e-learning ‘Werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders in de kinderopvang’ vind je op het Pharos leerplatform. Je kunt gratis een account aanmaken en de e-learning volgen.

De blended learning module is ontwikkeld door Sardes, Sociaal Werk Nederland en Pharos, in samenwerking met medewerkers van kinderopvangcentra, en mogelijk gemaakt door Het Kinderopvangfonds en de ministeries van OCW en SZW.

Bron: Pharos