Online training: Hoe ondersteun je Joodse cliënten?

Voor Joodse mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, blijkt het lastig om direct de meest effectieve zorg en ondersteuning te krijgen. Na afloop van deze e-learning kun jij als hulpverlener sneller signaleren, beter inspelen op de behoeften van deze groep en doorverwijzen als dat nodig is.

Artikel
Intercultureel vakmanschap

In het kader van het themajaar Leven met de oorlog ontwikkelde Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) deze e-learning samen met Movisie. Zorg- en welzijnsprofessionals kunnen zo kennis maken met (de behoeften van) de Joodse tweede generatie oorlogsgetroffenen.

De psychosociale impact van oorlogservaringen beperken zich vaak niet tot de generatie die de oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is onderdeel geworden van de identiteit van Joodse Nederlanders. Dit heeft impact op de gezinsdynamiek van mensen met Joodse roots die zich kan uiten in conflicten en overbelasting als mantelzorger. Zo kan trauma zijn doorgegeven aan volgende generaties wat tot gevoelens van angst, wantrouwen en boosheid kan leiden. Maar ook onduidelijkheid over de familiegeschiedenis, een ambivalente houding ten opzichte van de eigen Joodse identiteit, of wantrouwen richting instanties kunnen een grote impact hebben op het dagelijks leven. 

Lees verder op Movisie.nl