Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. De selectieprocedures van werkgevers en discriminatie worden vaak genoemd als belangrijke oorzaken. Recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht (UM) en het onderzoeksbureau van Eva Klooster toont aan dat voor gelijke toegang tot de arbeidsmarkt ook aanpassingen in het onderwijs nodig zijn.

De onderzoekers baseren zich op een enquête onder zo’n 8000 hbo-afgestudeerden en 75 interviews met hbo’ers, onderwijsprofessionals en werkgevers. Hun rapport, dat op 5 oktober 2020 is verschenen, is opgesteld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Dat de studiekeuze - studenten met een migratieachtergrond kiezen relatief vaker een studie met ongunstige arbeidsmarktkansen - iets van het verschil in arbeidsmarktkansen verklaart, was al eerder vastgesteld. Maar nu laten de onderzoekers zien dat ook tijdens de studiefase verschillen ontstaan die na het afstuderen doorwerken op de arbeidsmarktpositie.

Lees verder op roa.nl en download het rapport

Dit gaat over een rapport van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Universiteit Maastricht. Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website van Universiteit Maastricht verscheen.

Lees het volledige artikel